БЮЛЕТИН ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

б 1683

Deterring Fraud by Informing the Public : Round Table on Anti-fraud Communication / състав. Siim Kallas . - 3. ed. . - Luxemburg : European Communities, 2009 . - 428p.:with col.ill. ; 26 cm

Note: Text prepared in 2004, 2005, 2006, 2007 and 2008 year
http://europa.eu/

ISBN 978-92-79-06047-2

Сист. No: 2179

17490

Куртева, Любомира

Академик Евгени Матеев : Биобиблиография / състав. Любомира Куртева . - София : Унив. изд. стопанство -УНСС, 2010 . - 177с.;със сн. ; 21 см

ISBN 978-954-644-111-9

Сист. No: 2180

17522

Българска академия на науките

Правопис и пунктуация на българския език : Основни правила / Ред. Мария Бунева . - София : Просвета, 2011 . - 176с. ; 21 см

ISBN 978-954-01-2604-3 13

Сист. No: 2227

17519

Европейска комисия в България

Проблеми с ЕС? : Кой може да Ви помогне ? . - Albertslund : Европейски съюз, 2011 . - 15с. ; 22 см

http://www.ombudsman.europa.eu/

ISBN 978-92-9212-226-3

Сист. No: 2221

17505

150 дейци на българската наука / състав. Надежда Яламова . - Велико Търново : Веритас, 2011 . - 323с. ; 21 см

ISBN 978-954-92773-1-9 13

Сист. No: 2206