БЮЛЕТИН ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

17491

Chandrasekaran, V.C.

Essential Rubber Formulary : Formulas for Practitioners : Monogr. / V.C. Chandrasekaran . - Chichester : William Andrew Publ., 2007 . - 186p.:with tabl. ; 24 cm . - (PDL Handbook Series)

Bibliogr.p.177 КНИГАТА Е КУПЕНА ПО НИС - проф.НИКОЛАЙ ДИШОВСКИ
http://www.williamandrew.com/

ISBN 978-0-8155-1539-5 :13

ISBN 0-8155-1539-1 :10

Сист. No: 2181

17504

Wypych, George

Handbook of Fillers / George Wypych . - 3. ed. . - Toronto : ChemTec Publ., 2010 . - 774p.:with fig.and tabl. ; 24 cm

Bibliogr.incl. КНИГАТА Е КУПЕНА ПО НИС проф.НИКОЛАЙ ДИШОВСКИ

ISBN 978-1-895198-41-6

Сист. No: 2204

17524

Зашкова, Лилиана

Топлотехнически агрегати в силикатната промишленост / Лилиана Зашкова, Нина Пенкова, Иван Х. Касабов . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 349с.:с фиг. ; 24 см

Библиогр.:346-349с.

ISBN 978-954-465-045-2 13

Сист. No: 2229

17510

Радев, Рашко

Развитие на петролната промишленост в България / Рашко Радев . - София : ИК Св. Иван Рилски, 2011 . - 360с. ; 21 см

Библиог.с.349-360

ISBN 978-954-353-152-3 13

Сист. No: 2211

17309

VIII научна постерна сесия : Резюмета : 25 години катедра"Биотехнология".100 години от рождението на акад.Стефан Христов . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 149с. ; 24 см

Заб.: Азбучен указател на авторите.с.141-149.

ISBN 954-8954-

Сист. No: 2177

Горива

17510

Радев, Рашко

Развитие на петролната промишленост в България / Рашко Радев . - София : ИК Св. Иван Рилски, 2011 . - 360с. ; 21 см

Библиог.с.349-360

ISBN 978-954-353-152-3 13

Сист. No: 2211

Органичен синтез

Пластмаси. Пластмасова промишленост.

Каучук. Каучукова промишленост

17491

Chandrasekaran, V.C.

Essential Rubber Formulary : Formulas for Practitioners : Monogr. / V.C. Chandrasekaran . - Chichester : William Andrew Publ., 2007 . - 186p.:with tabl. ; 24 cm . - (PDL Handbook Series)

Bibliogr.p.177 КНИГАТА Е КУПЕНА ПО НИС - проф.НИКОЛАЙ ДИШОВСКИ
http://www.williamandrew.com/

ISBN 978-0-8155-1539-5 :13

ISBN 0-8155-1539-1 :10

Сист. No: 2181

Целулоза. Целулозна промишленост

Хартия и картон. Хартиена промишленост

Полиграфия

Технология на неорганичните вещества

Електрохимични технологии. Корозия.

Текстил. Текстилна промишленост

Кожи. Кожухарска промишленост

Органични химични технологии

Силикатни технологии и материали

17499

Джамбазов, Стоян П.

Специални керамични материали : Учебник / Стоян П. Джамбазов, Албена П. Йолева . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 198с.:с фиг. ; 24 см

Библиогр.с.197-198

ISBN 978-954-465-046-9 13

Сист. No: 2199