БЮЛЕТИН МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

17509

Бозаджиев, Радослав Л.

Българската керамика и преките чуждестранни инвестиции / Радослав Л. Бозаджиев . - София : Nota bene, 2009 . - 166с. ; 21 см

Библиогр.с.123-135

ISBN 978-954-91420-5-1 13

Сист. No: 2210

17525

Василев, Венцеслав Ст.

Химия на твърдото тяло : Част 1 : Учебник / Венцеслав Ст. Василев . - София : Копи Принт Груп, 2011 . - 308с. : с фиг. ; 22 см . - (Библиотека "Материалознание")

Библиогр.с.308

ISBN 978-954-92705-2-5

Сист. No: 2230

17499

Джамбазов, Стоян П.

Специални керамични материали : Учебник / Стоян П. Джамбазов, Албена П. Йолева . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 198с.:с фиг. ; 24 см

Библиогр.с.197-198

ISBN 978-954-465-046-9 13

Сист. No: 2199

б 1687

University of Chemical Technology and Metallurgy-Sofia

International Workshop : Implementation of Nanomembrane Technology in the Pharmaceutical Industry : 9-10 September 2011 . - Sofia : UCTM, 2011 . - 42p.:with ill. ; 30 cm

Note: contain Speakers Biographies and Lecture Abstracts

Сист. No: 2223