БЮЛЕТИН ИКОНОМИКА
17509

Бозаджиев, Радослав Л.

Българската керамика и преките чуждестранни инвестиции / Радослав Л. Бозаджиев . - София : Nota bene, 2009 . - 166с. ; 21 см

Библиогр.с.123-135

ISBN 978-954-91420-5-1 13

Сист. No: 2210

17493

Христов, Васил

Данъчно-облагателен мениджмънт : Лекционен курс / Васил Христов . - София : ХТМУ-София, 2010 . - 151с. ; 24 см

Сист. No: 2193

17496

Христов, Васил

Счетоводно-информационен мениджмънт : Лекционен курс / Васил Христов . - София : ХТМУ-София, 2010 . - 145с. ; 23 см

Сист. No: 2196

17497

Христов, Васил

Финансово-кредитен мениджмънт : Лекционен курс / Васил Христов . - София : ХТМУ-София, 2010 . - 172 с. ; 23 см

Сист. No: 2197