БЮЛЕТИН ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

17517

Weber, Harold C.

Thermodynamics for Chemical Engineers : Textbook / Harold C. Weber . - 2. ed. . - New York : John Wiley&Sons Ltd., 1957 . - 507p.:with diagr.,tabl. ; 23 cm

Сист. No: 2219

17518

Benny, L.B.

Mathematics for Students of Engineering and Applied Science : Textbook / L.B. Benny . - 3.reprint ed. . - London et al. : Oxford University Press, 1961 . - 783p. ; 24 cm

Сист. No: 2220

17515

Chipatchev, V.

Mathematiques Superieures / V. Chipatchev . - Москва : Высшая школа, 1985 . - 512p.:fig. ; 22 cm

ISBN 5-03-000006-2

Сист. No: 2216

б 1685

Младенчева, Райна

Фотоволтаични електросистеми : Моногр. / Райна Младенчева . - 3. доп. изд. . - София : Ековат Технологии, 2009 . - 184с.: с ил. ; 26 см

Библиогр.с.183-184 КНИГАТА Е КУПЕНА ПО НИС - "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА" - АНТОН АНДОНОВ

Сист. No: 2205

17511

Максимов, Максим

Основи на физиката : Ч. 2. / Максим Максимов . - София : Булвест 2000, 2010 . - 287с.:с фиг. ; 24 см

ISBN 978-954-18-0180-2 13

Сист. No: 2212

б 1680

V W R International Catalogue 2010-2011 : Controlled Environment ( CE ) & Safety ( PPE ). . - Leuven,Belgium : VWR Internat.Europe bvba, 2010 . - 469p.:with col.ill. ; 30 cm

http://www.vwr.com/

Сист. No: 2167

17521

Тодорова, Магдалина

Структури от данни и програмиране на С++ / Магдалина Тодорова . - София : Сиела, 2011 . - 334с.:с фиг. ; 23 см

Библиогр.333-334с.

ISBN 978-954-28-0990-6 13

Сист. No: 2226

б 1681

V W R International Catalogue 2010-2012 : V W R Collection : Delivering high quality & superior performance . - Belgium : Б.и., 2011 . - 556p.;with col.ill. ; 30 cm

http://www.vwr.com/ http://e-mail/ http://export@at.vwr.com

Сист. No: 2168

17309

VIII научна постерна сесия : Резюмета : 25 години катедра"Биотехнология".100 години от рождението на акад.Стефан Христов . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 149с. ; 24 см

Заб.: Азбучен указател на авторите.с.141-149.

ISBN 954-8954-

Сист. No: 2177

Физика

17511

Максимов, Максим

Основи на физиката : Ч. 2. / Максим Максимов . - София : Булвест 2000, 2010 . - 287с.:с фиг. ; 24 см

ISBN 978-954-18-0180-2 13

Сист. No: 2212

Математика

17515

Chipatchev, V.

Mathematiques Superieures / V. Chipatchev . - Москва : Высшая школа, 1985 . - 512p.:fig. ; 22 cm

ISBN 5-03-000006-2

Сист. No: 2216

Приложна механика

Електротехника и електроника

ПИИС

Енергетика

б 1685

Младенчева, Райна

Фотоволтаични електросистеми : Моногр. / Райна Младенчева . - 3. доп. изд. . - София : Ековат Технологии, 2009 . - 184с.: с ил. ; 26 см

Библиогр.с.183-184 КНИГАТА Е КУПЕНА ПО НИС - "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА" - АНТОН АНДОНОВ

Сист. No: 2205