Общ абонамент

Уважаеми читатели,

абонаментът на БИЦ за 2016 г. включва следните научни периодични издания:

 

Периодични издания на чужд език

 

American Institute of Chem. Eng.Journ. /AICHE/ - online

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aic.v61.3/issuetoc

 

Canadian Metallurgical Quarterly - pr+online

http://www.maneyonline.com/loi/cmq

 

CEE/Chem.Engineer. Education - print

 

Chemical Biology &Drug Design – online

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cbdd.2015.85.issue-3/issuetoc

 

Chemistry of Materials - online

http://pubs.acs.org/journal/cmatex

 

Environmental Sci.&Technology – online

http://pubs.acs.org/journal/esthag

 

Intern. Journal of Applied Glass Science – online

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijag.2015.6.issue-1/issuetoc

 

Intern.Journal of Appl. Ceramic Technology – online

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijac.2015.12.issue-2/issuetoc

 

Journal of the Amer.Ceramic Society – online

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jace.2015.98.issue-3/issuetoc


KGK/KautschukGummi Kunststoffe – pr+online

http://www.kgk-rubberpoint.de/en
Subscriber N: 880628029
Post code: 1700
 

 


Nordic Pulp&Paper Research Journ.- print

 

Периодични издания на руски език

Гальванотехника и обработка поверхностей

Журнал неорганической химии

Изв.ВУЗ.Технология текстильной промышл.

Полиграфия

Теоретические основы хим.технологии

Химия и жизнь-ХХI

Химия и технология топлив и масел

Цветные металлы

Черные металлы

 

Периодични издания на български език

Автоматика и информатика

Аз Буки

ББИА онлайн

Библиотека

Доклади на БАН

Държавен вестник

Здравословен и безопасен труд

Известия по химия / Bulgarian Chemical Communications

Полиграфия

Природни науки

Твоите технологии /обединява PC Magazine, IT Infrastructure, Business sofware

Текстил и облекло

Хранително вкусова промишленост

Чуждоезиково обучение

Computer world+Networkworld

Oxidation Communications

 

 

 


За справки : тел.02/81 63 155; 02/81 63 155 – заемна служба

02/81 63 153; 02/81 63 153 - инж.Жени Дишовска – бази  данни  и  онлайн списания