Библиотечно-информационен център

Библиотечно-информационният център (БИЦ) при ХТМУ е специализирана научна библиотека, която набавя, обработва, съхранява и разпространява научна информация по профила на ХТМУ. БИЦ развива дейността си на база собствен абонамент от научни периодични издания; използване на информационни ресурси в мрежата на университетските библиотеки, или други големи научни библиотеки като ЦБ наБАН, нАЦИД, НБ”Св.СВ.кирил и методи”.БИЦ комплектува необходимата литература от учебници, ръководства, справочници, речници, енциклопедии, монографии, дисертации, годишници, компакт-дискове, сборници от конференции и др. на български , руски и западни езици за целите на обучението. Всички фондове са организирани и предоставени за читателите със съответни каталози.БИЦ е асоцииран член към фондация "НАБИС"( национална академична библиотечно-информационна систма - http://www.nalis.bg); член на ББИА-Българска Библиотечно-Информационна Асоциация; асоцииран член на БИК- Български Информационен консорциум.