ХТМУ предоставя възможност на кандидатите да полагат кандидатстудентски изпити в няколко сесии.

Всяка получена оценка на всяка от изпитните сесии може да бъде използвана при кандидатстване, както през настоящата година, така и в следващи приеми.

В случаите, когато кандидатите са издържали повече от един изпит, при образуването на състезателен бал се използва най-високата от тях.

За текущата кандидатстудентска кампания предварителните изпитни сесии са:

 

Изпитни дати

химия

Приемане на

заявления

Обявяване на

резултати

12.04.2014

12.04.2014

07.04. - 11.04.2014

13.04.2014

05.07.2014

05.07.2014

23.06. - 04.07.2014

07.07.2014

12.07.2014

12.07.2014

07.07. - 11.07.2014

14.07.2014

02.09.2014

02.09.2014

27.08. - 29.08. и 01.09.2014

03.09.2014

 

Продължителност на конкурсните изпити - 3 астрономически часа.

Изпитите започват в 9:00 часа. Кандидатите трябва да се явят до 8.30 часа и да носят лична карта и бележката за платената такса.

За явяване на предварителен изпит заявлението за кандидатстване може да се подаде и по електронно: