• Директор доц. Миряна Костова (кат. Инж. Химия)
  • Зам. директор доц. Ангел Атанасов ( кат.Технология на силикатите)
  • Почетен директор доц. Михай Христов (кат. Физикохимия)
  • Координатор немскоезична програма инж. Станка Йоцова


Деканат за чуждестранни студенти
и чуждоезиково обучение
Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София
Бул. Климент Охридски, 8
1756, София, Република България

тел.: (+359 2) 81-63-119
skype: 
e-mail: tanya@uctm.edu
url: http://math.uctm.edu