В немскоезичната програма по „Химично инженерство” може да кандидатства всеки, завършил средно образование и проявяващ интерес към природо-научните и технически дисциплини, има положен успешен държавен зрелостен или приемен изпит по химия или математика и владеещ добре немски.

 

Списък на гимназии с преподаване на немски език, чиито випускници
не полагат изпитен тест може да изтеглите от тук.

 

 

Випускниците на средните училища в които езиковата подготовка
е с хорариум минимум 556 часа, могат да кандидатствуват без полагане на изпитен тест.

 

 

“Справочник за приемане на кандидат-студенти в ХТМУ”


 

Контакти:

ХТМУ основен сайт

ХТМУ-DSG - сайт на специалността

телефони: +359 2 81–63–135; +359 2 868–13–16; + 359 2 81–63–119; +359 2 81–63–178

е-mails: umo@uctm.edu; dsg@uctm.edu; uctm.kostova@gmail.com