• През изминалия 12 годишен период пълния цикъл на обучение до магистърска степен са завършили около 170 студенти., в това число и 7 студенти от балканските страни.

  • От биографичната справка на випускниците, с които беше установен контакт във връзка с честването на юбилейна годишнина на специалността, се открои от една страна високият професионален статут, който те заемат във фирмите и институциите, в които работят, но също така и обстоятелството, че випускниците на специалността са намерили професионално поприще в най-разнообразни обществени и стопански сфери, главно в България, но и в Германия и в други страни.

  • Особено впечатляващо е обстоятелството, че около 1/3 от випускниците, са продължили обучението си в докторска степен в различни престижни немски университети, без да полагат допълнителни изпити или да е било поставяно под съмнение нивото на тяхната професионална подготовка от университета. По-голямата част от тях вече са защитили успешно докторат по „Химично инженерство”.