"Център за немскоезично обучение (ЦНЕО)" който заедно с преподавателите, с немските партньори и Деканата за чуждестранни студенти и чуждоезично обучение в лицето на Декана проф. Росица Бечева и инж. Станка Йоцова

  • организира учебния процес на студентите и преподавателите в България и Германия

  • отговаря за изпълнението на международните договори и проекти от българска страна

  • координира двустранните отношения с немските университети – партньори, с ДААД, Немското посолство, Гьоте институт София, с факултета за „Германско инженерство” при ТУ София, както и с другите немски и български академични и обществени институции

ЦНЕО се представлява от:

  • Директора доц. Миряна Костова (кат. Инж. Химия)

  • от зам. директора доц. Ангел Атанасов ( кат.Технология на силикатите)

  • както и от почетния директор доц. Михай Христов (кат. Физикохимия)