За всички специалности състезателният бал за участие в класиране се формира по следния начин:

 1. Сумата от оценките от дипломата за средно образование по: „Химия и опазване на околната среда”, „Математика”, „Физика и астрономия”.
 2. Удвоеният резултат на един от следните варианти за състезателна оценка:
 • Оценката от положен конкурсен изпит;
 • Оценката от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по „Химия и опазване на околната среда” – за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Математика”– за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Физика и астрономия” – за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Биология и здравно образование” –за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Английски език” или „Френски език” или „Немски език” – за специалностите с изучаване на съответния език;
 • Оценката от държавен зрелостен изпит по „Български език и литература” - за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „География и икономика” - за специалностите: "Индустриален мениджмънт", "Инженерна екология и опазване на околната среда",  "Металургия и мениджмънт", "Енергийна и екологична ефективност в металургията" и "Материали и мениджмънт";
 • Оценката от олимпиади или състезания, посочени като начин за кандидатстване.

  Максимален бал на кандидат-студент в ХТМУ е 30.