• Още след дипломирането на първите випуски на специалността през 1996, 1997 и 1998 г. стана ясно, че немските партньори са впечатлени от качеството на обучение на студентите и признават неформално, че то съответства на нивото на техните университети в Германия. Недвусмислена индикация за това признание е реализацията на над 1/3 от випускниците като докторанти в Германия, по-голямата част от които вече са защитили с успех докторски степени.
  • Формалното признаване на специалността беше осъществено чрез подписването на споразумения за т.н. двойно дипломиране между ХТМУ от една страна и ТУ Хамбург – Харбург и университета „Ото фон Герике” Магдебург от друга, в които, има обособени факултети по „Химично инженерство” и учебните програми са в голяма степен сходни с тези на немскоезичната специалност в ХТМУ.
  • Чрез тези споразумения стана възможно символите на тези университети да бъдат част от дипломите на студентите от специалността и тя да придобие статут на т.н. „Двойно дипломиране”.
  • Двойните дипломи дават огромно предимство на завършилите специалността и легитимират образованието, получено в ХТМУ, в Германия и другите европейски страни, а както се вижда от реализацията на випускниците и другаде по света (Австралия, САЩ).
  • Подобни уникални договори за взаимно признаване на цялостното обучение и особено на бакалавърско ниво, с университети от Германия, няма сключени с нито един български университет с изключение на ТУ София за специалностите от факултета по „Германско инженерство”, предвидени по междудържавна спогодба между правителствата на НР България и ФР Германия още преди 1989 г.
  • Досега от договора с ТУ Хамбург–Харбург са се възползвали абсолвентите на всички випуски на специалността, завършили след 2001 година, а от този с университета „Ото фон Герике” – 17 випускници.