За студентите от немскоезичната програма са достъпни всички традиционни източници и програми за финансиране на обучението, за които те кандидатстват на общо основание със студентите от другите специалности.

В допълнение към тези източници за финансиране, за тях са предвидени средства от международни програми за осъществяване на интегрираното обучение с Германия, в които те участват по право и без конкуренция.

Средствата се предоставят на студентите от специалността с много добър успех и се координират се от „Центъра за немскоезично обучение” и ТУ Хамбург–Харбург, патрон на специалността.