Приемането на студенти в бакалавърска степен в ХТМУ се извършва въз основа на една от следните оценки:
 
 1. Оценка от държавни зрелостни изпити по една от дисциплините:
 • химия и опазване на околната среда – за всички специалности;
 • математика – за всички специалности;
 • физика и астрономия – за всички специалности;
 • биология и здравно образование – за всички специалности;
 • информатика и информационни технологии– за всички специалности;
 • география и икономика – за специалности "Индустриален мениджмънт","Инженерна екология и опазване на околната среда","Металургия и мениджмънт","Енергийна и екологична ефективност в металургията" и Материали и мениджмънт";
 • български език и литература – за всички специалности
 • английски език; немски език; френски език – за специалностите с преподаване на съответния чужд език.
 1. Оценка от положен конкурсен изпит по химия или математика (по избор).
 2. Оценка от олимпиади (последен кръг) или национални състезания по:
 • химия и опазване на околната среда;
 • природни науки и екология;
 • физика;
 • математика;
 • информатика;
 • български език и литература;
 • английски, френски, немски език
 1. Признава оценки от конкурсни изпити в други ВУ по предметите изброени по-горе