Page: Under Construction.
Language on this page: Bulgarian

 

Please, check back soon!

 

http://dl.uctm.edu/en/

Прием 2014 - Бакалаври

Прием 2014 – Магистри

  • Информационна брошура "Прием 2014"
  • Специалности за учебната 2014-2015г.
  • Общи положения
  • Състезателен бал
  • Документи за кандидатстване
  • График
  • Класиране
  • Документи за записване на новоприети студенти
  • Семестриални такси
  • Допълнителни възможности за магистрите в ХТМУ

За допълнителни въпроси – Учебен отдел на ХТМУ:

Телефони: (02) 868-13-16, (02) 81-63-109, (02) 81-63-135

E-mail: umo@uctm.edu

 Изтегляне на Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/


ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН САЙТ НА ХТМУ