Auxiliary units

Отдел "Учебно методичен"

Началник: Наталия Карадашка
тел.: (+359 2) 868-13-16
(+359 2) 81-63-109
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: umo@uctm.edu

Библиотечно-информационен център

Директор: инж. Майя Пенчева
тел.: (+359 2) 81-63-154
E-mail: library@uctm.edu

Дирекция "Студентски общежития"

Директор: инж. Димитър Димитров
тел.: (+359 2) 962-02-17
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail:

Отдел "Научни дейности"

Организатор: инж.Таня Петрова
тел.: (+359 2) 81-63-136
E-mail: visit@uctm.edu

Отдел "Международно сътрудничество"

Организатор: Маргарита Колева
тел.: (+359 2) 81-63-111
тел.: (+359 2) 862-91-79
E-mail: rectorat@uctm.edu

Отдел "Връзки с обществеността "

гл. експерт: д-р инж. Мариана Дичева
тел.: (+359 2) 81-63-110
E-mail: m.dicheva@uctm.edu