Архив, 2014


Третият рейтинг на висшите училища в България е факт и за трети път 
Химикотехнологичния и металургичен университет доказа позициите на лидер в 
инженерно-технологичното обучение. read more
 проф. д-р инж. Митко Георгиев 
Ректор на ХТМУ
 

Elsevier подпомагa българската научна общност

 
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
 
 
 
КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР 
 
 
ФОРУМ 
КАРИЕРИ – 2014” 
 

 

read more   download

Актуални Новини 


26.03.2014

Уважаеми колеги, 
БИЦ има удоволствието да ви покани на Информационното рали на издателство Елзевиер под надслов: 
"Elsevier подпомагa българската научна общност"
 
Ще бъдат разгледани важни за учените теми, свързани с тяхната изследователска работа - как да се подготви и напише добра публикация, преглед на основните библиометрични показатели и използването им за оценка на резултатите от научноизследователската дейност, нови ефективни инструменти за подобряване на работния процес, както и повече информация относно информационните ресурси.
 
Обучението ще се проведе в БИЦ, 3 етаж, на 8 април 2014 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 в при следната програма : 
  • Откриване на сесията - Кафе.
  • Съвети и трикове за това как да напишете успешна научна статия. Каталин Теохари, Регионален мениджър за България, Elsevier - 15 минути.
  • Библиометричните показатели в ежедневието на учените. Луси Ваврикова, Маркетинг мениджър в Elsevier - 20 минути.
  • Нови ефективни функции в Scopus и ScienceDirect. Тошка Борисова, Обучител на Elsevier за България - 25 минути.
  • Mendeley – Вашето онлайн пространство за да организирате и цитирате документи и за сътрудничество. Учен от Българската академия на науките - 20 минути.
  • Въпроси и отговори, Elsevier, 10 минути. 
 
За да участвате в обучението, моля направете си онлайн регистрация на 

27.02.2014
Уважаеми колеги, 
Поради достигане на лимита на индикативния брой студентски практики, ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАМЕ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТА със студенти първи и втори курс, считано от 27.02.2014 г. до предоставяне на новите условия за работа по проекта. 
 
Молим, всички заинтересовани да следят уеб-страницата 
Студентски практики 
за актуална информация от средата на м. март 2014 година. 

01.01.2014

Уважаеми колеги, 

Третият рейтинг на висшите училища в България е факт и за трети път Химикотехнологичния и металургичен университет доказа позициите на лидер в инженерно-технологичното обучение. 
 
На 31 януари 2014 бяха представени класациите за 52 професионални направления в 51 висши училища по 6 групи индикатори: учебен процес; научни изследвания; учебна среда; социално-битови и административни услуги; престиж; реализация и връзка с пазара на труда. 
 
ХТМУ отново е на първо място в професионалните направления: 
  • Химични технологии 
  • Металургия 
  • Електротехника, електроника и автоматика 
  • Материали и материалознание 
На второ място в Общо инженерство.
На трето място в Биотехнологии.
На пето място в Администрация и управление.
Подробни данни можете да намерите на: http://rsvu.mon.bg.
 
Устойчивите ни резултатите са отчетени на националното представяне на класирането. Те са плод на образователния и научен капацитет на университета, на значимите постижения на академичния състав в научните изследвания и учебната ни работа. 
 
През последните дни в медиите ХТМУ се поставя на трето място сред висшите училища в България и като пример за ръст в научните постижения. Видими са и приносите към осигуряване на бизнеса с кадри в професии, които са във висока степен на значимост за развитието му. 
 
Резултатите за всички професионални направления ни радват, но те трябва да ни мобилизират и мотивират в ежедневната ни работа, за утвърждаване на ХТМУ, като институция с високи образователни и научни стандарти, ориентирана към творческо развитие на своите студенти. 
 
проф. д-р инж. Митко Георгиев 
Ректор на ХТМУ