За да се регистрирате, необходимо е да изтеглите, попълните и изпратите заявка за всеки постерен доклад, който ще представите, като отразите пълно информацията, която се изисква. Заявката се попълва на езика, на който ще участвате.
 
Изтеглете заявката в MS Word формат от тук (MS Word, format: docx) или от тук (MS Word 97-2003, format: doc).
 
In order to register, you have to download, to fill in and to submit an application form for each poster you will present at the session. Please provide all the information needed in the language of your participation.