Изпити

 

ХТМУ предоставя възможност на кандидатите да полагат кандидатстудентски изпити в няколко сесии.

Всяка получена оценка на всяка от изпитните сесии може да бъде използвана при кандидатстване. В случаите, когато кандидатите са издържали повече от един изпит, при образуването на състезателен бал се използва най-високата оценка.

 

За текущата кандидатстудентска кампания сроковете са:


Изпитни дати

Приемане на заявления

Обявяване на резултати

01.07.2017

06.06. - 30.07.2017

03.07.2017

Продължителност на конкурсните изпити -3 астрономически часа.

Изпитите започват в 9:00 часа. Кандидатите трябва да се явят до 8.30 часа и да носят документ за самоличност и бележка за платената кандидатстудентска такса.

 

Заявление за явяване на изпит

по природни науки

Заявлението за кандидатстудентски изпит се подава най-късно до 12 часа на 30.07.2017 г. по един от следните начини:

  1. По електронен път: линк за подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ (on-line) и линк за проверка на статуса на подадено заявление;

  2. В сграда А на ХТМУ, етаж 2, стая 202, Учебно-методичен отдел (УМО);

  3. В регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи.


 

Заплащането се извършва по следните начини:

  1. По банков път по сметката на ХТМУ. Задължително се посочват: трите имена и ЕГН на кандидата, като за основание на плащането се посочва "Кандидатстудентска такса за предварителен изпит".

  2. На касата в ХТМУ София, след подаване на заявление в УМО, като плащането се извършва само чрез ПОС терминал в касата на Университета.

 

Забележка: Таксите се внасят на ПОС терминала в касата на ХТМУ от титуляра на сметката!