Търгове

Номер

Дата на
първо публикуване

Позиция Статус
1 18.11.2014 г.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ И ПЛОЩИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХТМУ

Приключил
2 18.11.2014 г.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХТМУ

Приключил
3 23.12.2014 г. Документация за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПОМЕЩЕНИЯ В сграда– публична държавна собственост, предоставена за управление на ХТМУ Приключил
4 13.02.2015

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ, намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета.

Приключил
5 01.06.2015 Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета. Приключил
6 13.07.2015 Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета. Приключил
7 03.11.2015 Търг с тайно наддаване за отдаването под наем на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета. Приключил
8 29.02.2016 Търг с тайно наддаване за отдаването под наем на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета. Приключил
9 24.08.2016 Търг с тайно наддаване за отдаването под наем на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета. Приключил
10 18.11.2016

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета

Приключил
11 17.02.2017

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – 4 броя употребявани автомобили - частна държавна собственост на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/

Приключил
12 02.03.2017

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета

Приключил
13 22.06.2017

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета

Приключил
14 28.07.2017

 

 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните сгради и студентските общежития на университета

Приключил