Актуални Новини

 

 


 21.11.2018

180 години от откриването на вулканизацията на каучука – революционно откритие за развитие на каучукопреработващата промишленост

От 9-11 ноември 2018 г се проведе Шестата научно-практическа конференция с международно участие, организирана от Българската асоциация „Каучукова промишленост”. Конференцията бе посветена на 180-та годишнина от откриването на вулканизацията на каучука. Член на АКП е катедра „Полимерно инженерство” на ХТМУ, основен съорганизатор на конференията и с активно участие в научната програма. Председател на Научния комитет е проф. дтн инж. Николай Дишовски, ръководител на катедрата. Той изнесе и основния пленарен доклад „Науката и технологията на каучука – минало, настояще и бъдеще”. С девет секционни доклади участваха преподаватели от ХТМУ - доц. д-р инж. Десислава Маринкова, гл.ас. д-р инж.Рая Райкова, гл. ас. д-р инж. Латинка Владимирова, гл.ас. д-р инж. Михаил Михайлов, гл. ас. д-р инж. Петрунка Малинова, студент –магистър Пламен Мустаков.

галерия снимки (тук)


 21.11.2018

Десети юбилеен национален семинар за преподаватели по природни науки, 9 ноември 2018 г ХТМУ, зала проф. д-р Асен Златаров”


На 9 ноември 2018 г се проведе Десетият юбилеен национален семинар за преподаватели по природни науки от средните училища на тема „От поредния номер до наименованието на химичния елемент – началото на пътуването в химията” с подтеми „Периодичната система – основа на химичното познание” и „Иновации в обучението по природни науки”.

В програмата бяха включени 14 доклади и презентации, в т.ч и девет ученически презентации. В семинара участваха над 70 преподаватели от училища от страната - Видин, Шумен, Пазарджик, Троян, Козлодуй, Перник,Пловдив, Сливен, Варна и София, както и преподаватели от ХТМУ. Над 70 ученици посетиха демонстративните лабораторни упражнения в няколко катедри.

презентации на докладите (тук)

галерия снимки (тук)


 08.10.2018

ХТМУ в първия брой на предаването "Младите иноватори"

В първия брой на предаването "Младите иноватори" учени от Химикотехнологичния и металургичен университет в София разработиха ново поколение биосензори за медицинска диагностика и анализ на качеството на храните.

Вижте как (БНТ 2)

 


 02.10.2018

Тържествено честване

на 15-годишнината от създаването на Българското водородно общество /БГ Н2 Общество/ учредено от Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и Институт по електрохимия и енергийни системи на БАН.

Програма

Галерия снимки (тук)

Европейска нощ на учените

За събитието
Програма на ХТМУ

Поканени училища 

Пряко включване от ХТМУ (БНТ Новините)

Интервю с доц. д-р инж. Николай Георгиев (Репортаж по БНР)

С благодарност за дългогодишно ползотворно сътрудничество между двата университета

 

Повече информация (тук)

 

65 години

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЗАЛА „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

15 юни 2018 г

ПРАЗНИКЪТ!


 

В препълнената зала се случи истинският празник! Той беше в словото на Ректора, в просълзените очи на по-старото поколение преподаватели и служители, в музиката, в усмивките и сърдечните поздравителни адреси от МОН, кмета на Софийска община , кмета на район Студентски, институции, сродни университети, фирми и партньори.

Цялата емоция и посланието на празника се съдържаха в цялото слово на Ректора проф. д-р Митко Георгиев, а всички ще помнят думите му „65 години поколения преди нас написаха историята на един престижен и уважаван образователен и научно-изследователски център в България. Нашето поколение е отговорно за днешния и утрешния ден на Химикотехнологичния и металургичен университет. В девиза на ХТМУ са записани три ключови думи

АКАДЕМИЗЪМ! ТРАДИЦИИ! ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ!

Това са жалоните на избрания път, това са трудностите и успехите, през които минаваме и ще минаваме, това са мечтите ни за бъдещето, това е сплав от мъдър оптимизъм и воля да вървим напред.”


 

Галерии:

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТOРАНТИ „65-години ХТМУ” (е-постер) (тук)

Катедра „ ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА“ отбеляза 100 години от рождението на проф. БОРИС ПОПОВ и 65 години катедра „Приложна механика“ с тържествен катедрен съвет и откриване на зала на името на проф.БОРИС ПОПОВ (тук)

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ Зала „проф. д-р Асен Златаров” и ВРЪЧВАНЕ на почетни грамоти на Ректори на ХТМУ от минали мандат, както и ВРЪЧВАНЕ на Сертификати и Дипломи на новите ПРОФЕСОРИ, ДОЦЕНТИ И ДОКТОРИ на ХТМУ (тук)

 

Филми от събитието:

65 години ХТМУ: Тържествено честване

65 години ХТМУ: Репортаж

 

Поздравителни адреси:

 От Министъра на образованието и науката

МФ Св.Св.Кирил и Методий

Андиджански  государственый университета Узбекистан

Спортна академия

Национална художествена академия

Още поздравителни адреси

Международната конференция "Автоматика и информатика 2018", 4-6 октомври 2018, София ще бъде под патронажа на Президента на Република България Г-н Румен Радев

Покана на български (тук)

Покана на английски (тук)

Отговор от президенството (тук)

Заповед на Президента на РБ (тук)
 

Отново празници през май в ХТМУ


„Да пазим достойно името на нашия университет, защото моят университет е моят успешен старт” – това са думите на благодарност, с които завърши емоционалното приветствие на инженер-магистър Паолета Кръстева – пълен отличник от специалност Фин органичен синтез.

Датата е 23 май 2018 г. – на тържествената церемония 119 магистри и 65 бакалаври от Випуск 2018 получиха своите дипломи. Голямата зала „проф. д-р Асен Златаров” отново събра акдемичното настроение, усмивките, радостта, удовлетворението на преподаватели, близки и приятели, и надеждата за бъдещето на новите инженер- магистри и бакалаври на ХТМУ.

Прозвуча химнът на Р България и Студентският химн и всички посрещнаха знамето на университета.

С топли думи за „на добър час” се обърна към новите инженер-химици и инженер-металурзи проф. д-р инж. Митко Георгиев, Ректор на ХТМУ.

34 са пълните отличници, които имаха привилегията да получат дипломите и подаръци лично от Ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев и зам.-Ректора по УД доц. д-р инж. Грета Радева .

Най-много представители сред пълните отличници и тези с успех над отличен 5.50 бяха от специалностите: фин органичен синтез, неорганични вещества, полимерно инженерство, биотехнологии, индустриален мениджмънт, екология и опазване на околната среда, природни и синтетични горива, екологична и енергийна ефективност в металургията.

На този ден в Библиотечно-информационния център се проведе 15-та Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, посветена на:

  • 65 години ХТМУ
  • 60 години медодобивно производство в Пирдоп
  • 65 години инженерно образование по металургия в България
  • 125 години Българско инженерно-техническо дружество

Бяха представени 122 разработки на младите учени и студенти. Комисията по оценка на постерите отличи деветнадесет с грамоти и награди. От името на Федерацията на научно-техническите съюзи бяха връчени две награди – с грамоти и парични по 200 лв. На тържеството при откриването и в последствие при награждаването присъства г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор на Българския институт по стандартизация. Тя откри Информационен център по стандартизация в ХТМУ, който ще се помещава в БИЦ - на специално отделен компютър студенти, докторанти и преподаватели имат възможност да се запознават със стандарти, обединени в два пакета – „Текстил и облекло” и „Каучук”.

А на спортния комплекс на университета се проведе традиционният Ден на спорта. С маратон, демонстративни техники от различни спортове и с много настроение се включиха студенти и преподаватели.


Галерия снимки (тук)

ФОТОИЗЛОЖБА „НОВА ЗЕЛАНДИЯ - НЕПОЗНАТА И НЕДОСТИЖИМА”

На 29.05.2018 г. в БИЦ-ХТМУ беше открита фотоизложба със снимки от Нова Зеландия. Основен инициатор и водещ на събитието беше известният химик и общественик Румен Воденичаров, който сподели интересни моменти и вълнуващи спомени от неговото пътешествие до Нова Зеландия.

Присъстваха Ректорът на ХТМУ - проф. д-р инж. Митко Георгиев и цялото академично ръководство, участници в научните експедиции от Хималаите, проф. Бардарев, проф. Пелтеков, студенти, преподаватели и целият състав на туристическо дружество „Рилец”.

Изложбата е открита за посетители в БИЦ до 11 юни 2018 г.

Галерия снимки (тук)

ХТМУ и СПбГЛУ – едно дългогодишно сътрудничество

С Указ на Император Александър І през 1803 г. е е създаден един от най-старите ВУЗ не само в Русия , а и в Европа. От тогава до днес в СПбГЛУ се обучават стотици специалисти и професионалисти за страната и чужбина по всички направления. На 25 май 2018 г. Санкт Петербургският лесотехнически университет отбеляза тържествено своята годишнина.

Наш педставител на тържеството беше доц. д-р инж. Веска Лашева, която е и възпитаничка на този университет. Тя връчи ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА ХТМУ, с който бе удостоен университета по повод 215-та годишнина и за дългогодишното ни сътрудничество.

Галерия снимки (тук)

 

Успех на отбора на ХТМУ в Републиканска студентска олимпиада по Теоретична електротехника 2018

На 10-12.05.2018г.в гр. Пловдив св проведе традиционната "Републиканска студентска олимпиада по Теоретична електротехника 2018" за студенти от техническите университети в България. На Олимпиадата участва и отбор от ХТМУ,съставен от студенти от специалност АИТи  ръководен от доц. А. Андонов и гл.ас. В.Тодоров .

Отборът на ХТМУ се класира след отборите на ТУ-София и ТУ-София (филиал Пловдив) и значително пред отборите на РУ "А.Кънчев", ТУ-Габрово и МГУ-София.

Повече информация (тук)

Публична лекция на носителя на Нобелова награда по химия в ХТМУ

На 04.05.2018г при изключителен интерес от страна на преподаватели, студенти и ученици бе проведена публична лекция на Жан-Мари Лен.

Жан-Мари Лен (на френски: Jean-Marie Lehn) е френски учен в областта на химията, носител на Нобелова награда по химия през 1987 г. съвместно с Доналд Крам и Чарлз Педерсън за разработването и прилагането на молекули със структурно-специфични взаимодействия с висока избирателност (технология „домакин-гост“).

Галерия снимки (тук)

 

Повече информация (тук)

 

„ОТКРИТ УРОК ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ"

 

На 21.04.2018 г. в БИЦ-ХТМУ се проведе „Открит урок по български народни танци". Водещ на събитието беше един от най-големите познавачи на българския танцов фолклор, акад. Красимир Петров – хореограф, теоретик на българския народен танц, ръководител на ансамбли, автор на учебници. Присъстващите се запознаха с интересна информация не само за съответните танци, но и за етнографския и културно-историческия контекст, в който те са създадени и просъществували.

Топло приветствие от името на Деканата за продължаващо и дистанционно обучение, който е и организатор на събитието, поднесе деканът проф. д-р инж. Коста Бошнаков, с което уважи и 75-та годишнина на академик Петров ( поздравителен адрес ….тук)

Галерия снимки (тук)

Стартиране на строително - ремонтните дейности по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - град София“

(Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура ”)
(представяне на проекта......тук)

 

Тържествена церемония „първа копка”

20 април 2018 г., сграда В на ХТМУ


На церемонията присъстваха кметът на община "Студентска" Димитър Дилчев, председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев, председателят на Фонд "Научни изследвания" проф. Веселин Брезин , ректорите на ЛТУ- проф. Иван Илиев,  НСА -  проф. Пенчо Гешев, зам. ректорът на ТУ София Николай Калоянов, ректори от минали мандати на ХТМУ - доц. Кирил Станулов и доц. Борис Стефанов, ръководителят на строителния консорциум г-н Нитов, много студенти и преподаватели.Ръководителят на проекта  г-жа Веселина Колева откри церемонията и даде думата  за приветствено слово на ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев   ( приветственото слово .....тук).
 От името на Съвета на ректорите поздравление поднесе проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на СР и Ректор на МГУ.
Накрая беше осъществена и символичната „първа копка” чрез залепване на фасадата  на панел. Това направиха проф. Митко Георгиев и ръководителят на Строителния кансорциум г-н Димитър Нитов.
Всички присъстващи бяха уважени с традиционата питка и шарена сол, поднесени от момичета в българска носия.

Галерия снимки (тук)

Видео (тук)

СТАРТИРА НОВИЯТ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ НА РОМСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018-2019 ГОДИНА

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход.Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Повече информация (тук)

Прессъобщение във връзка с Проект по ОП BG16RFOP001-3.003: "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- гр. София“

Прессъобщение

 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Българската асоциация на металургичната индустрия
Община Шумен
ОБЯВЯВАТ
Ученически конкурс
"Индустрията в моя регион"


Спонсор на конкурса
АЛКОМЕТ АД
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
В конкурса могат да участват ученици от всички училища от гр. Шумен и региона.

 

За повече инфoрмация (тук)

 

65 години

Химикотехнологичен и металургичен университет

Студентският съвет на ХТМУ има удоволствието да покани преподаватели, млади учени и студенти на

КРЪГЛА МАСА ПО СЛУЧАЙ 22 АПРИЛ - „ДЕН НА ЗЕМЯТА”

под надслов

„Да опазим Земята – ресурси и технологии”

18 април 2018 г

 

зала 301, сграда А, начало 11.00 ч

Програма и тематични презентации (тук)

ХТМУ се включи  в професионалната дискусия за проблемите във висшето образование в България

 

Повече информация (тук)

ХТМУ участва на кръгла маса "Жените в ядрената енергетика" в Козлодуй

Нашият представител на форума беше деканът на ММФ на ХТМУ доц. д-р инж. Розина Йорданова. Тя участва активно с презентация на университета с акцент върху  интересната тема "Какво е да си инженер в България?". Университетът ни получи и благодарствена грамота от Сдружение "Жените в ядрената енергетика".

Повече информация (тук)

Галерия и почетна грамота (тук)

Кариери – 2018

Ръководството и Кариерният център на ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ имат удоволствието да ви поканят да присъствате на форума "Кариери – 2018", който ще се проведе на 28 март 2018 г. (сряда) в сграда Б на ХТМУ от 9.00 часа (във фоайето между зали 19 и 22).

Събитието е 12-то поред и е в рамките на честването на 65 години от създаването на ХТМУ. В него ще участват водещи компании от химичната и металургичната промишленост, които ще представят своята дейност, възможностите за стаж, работа и развитие.

Форумът „Кариери – 2018” ще даде възможност на възпитаниците на ХТМУ да се срещнат със своите бъдещи работодатели, да осъществят директен контакт и да зададат своите въпроси, свързани с професионалната си реализация.

Заповядайте!

 

Постер

Брошура

Проф. дхн инж. Янко Димитриев получи посмъртно най-високото отличие орден „Св. Св. Кирил и Методий” – първа степен,

с който се награждават дейци на науката и образованието

20 февруари 2018 г

Президентът Румен Радев удостои с висши държавни отличия дейци на образованието, науката и военномедицинското дело

Президентът Румен Радев удостои днес в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 с висши държавни отличия дейци на образованието, науката и военномедицинското дело. „Днешните отличия са акт на признателност на дълга, който има България като държава и цялото ни общество към хората, които са отдали живота си за прогреса на това общество. Макар вашите научни дейности да са в най-различни области вие имате едно общо, което ви свързва и това е вашият непоколебим дух, вяра и себеотрицание, с което придвижвате напред българската наука“, заяви държавният глава в словото си на церемонията.

Повече информация (тук)

Галерия (тук)

Завърши състезанието по волейбол от Десетия

Ученически спортен турнир „За купата на Ректора на ХТМУ”

(12 - 20 февруари 2018 г.)

В надпреварата участваха 23 отбори от софийски училища – юноши и девойки с около 276 -280 участници.

Повече информация (тук)

Галерия (тук)

ПОКАНА

 

 

 

На 16.02.2018 г. (петък) от 11 ч. в ХТМУ, сграда„А“, зала 424 ,ет. ІV, ще се състои Информационен семинар за представяне и обсъждане на две конкурсни процедури към ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (МИ):

  1. „Ресурсна ефективност“ към ПО3 на ОП „ИК“.
  2. „Насърчаване на предприемачеството“ – към ПО2 на ОП „ИК“. Докладва: ст.н.с. д-р Г. Райчевски
  3. Възможности за международно сътрудничество между предприятия чрез EEN. Докладва: д-р инж. Цв. Йоргова
  4. Разни, вкл. предстоящи процедури през 2018 г. към ОП „ИК“ (МИ)

 

П О К А Н А

за

Международна

научна конференция

СЪВРЕМЕННИ ПАРАДИГМИ В УПРАВЛЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА НЕПРЕКЪСНАТА ПРОМЯНА


по случай

65 ГОДИНИ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

55 ГОДИНИ

катедра "Икономика и стопанско управление"

 

За повече информация (Покана на български)

За повече информация (Покана на английски)