СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

По предложение на ректора на ХТМУ на 14.12.2017г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала „Асен Златаров” ще се проведе заседание на Университетското общо събрание (УОС) на ХТМУ с дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

 

  • Отчетен доклад на академичното ръководството за състоянието и дейността на ХТМУ за периода от 01 ноември 2016 г. до 31 октомври 2017 г.
  • Отчетен доклад на контролния съвет на ХТМУ за периода от 01 ноември 2016 г. до 31 октомври 2017 г.
  • Изменения в Правилника за устройството и дейността на ХТМУ.
  • Текущи.

Поканват се да присъстват всички членове на УОС.

25.11.2017 г.

Председател на УОС

 

Уважаеми колеги,

Към настоящото писмо прилагам проект на Правилника за устройство и дейността (ПУД) на ХТМУ, който ще обсъдим на заседание на УОС (14 декември).

Обръщам Ви внимание на следното:

  1. Основа на проекта е действащия ПУД на ХТМУ;
  2. С жълт фон е маркиран текст в правилника, който предлагам да отпадне. Този текст е свързан с „ключовите думи“: департамент, директор на департамент, секция, секретар, общо събрание на департамент, съвет на департамент, секционен съвет;
  3. С червени букви е посочен нов текст, съгласуван с директора на Института, който предлагам да се добави в правилника. Този текст е свързан с Института към ХТМУ.

Моля да прегледате проекта. Предложения в писмена форма приемам до 13.12.2017 г (сряда) на адрес: dishliev@uctm.edu

А. Дишлиев, 

Председател на УОС