СРОКОВЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ПРАВА

през учебната 2017/2018г.

 
 
1.      За студенти ОКС „Бакалавър“
Семестриално завършили
12.02 – 23.02.2018 г.
20.08 – 31.08.2018 г.
Незавършили семестриално
18.06 – 06.07.2018 г.
 
2.      За всички студенти ОКС „Магистър“
17.09 – 28.09.2018 г.