Актуални Новини

 

 

 

България отново е домакин на

световна научна конференция за водата

Дванадесетата научна конференция „Физика, химия и биология на водата“

ще се проведе в София от 26 до 29 октомври

 

19 октомври 2017 г., София. От 26 до 29 октомври София ще събере едни от най-изтъкнатите умове на 21-ви век, които ще вземат участие в 12-ата международна конференция, посветена на водата. Научният форум „Физика, химия и биология на водата“ се провежда ежегодно от 2006 г., като България ще бъде негов домакин за пети пореден път.

Повече от 150 водещи в сферата си специалисти и над 30 лектори ще представят своите научни разработки, изследвания и открития. Това са учени и преподаватели, носители на престижни награди и международни отличия в областта на биологията, физиката и химията. Сред участниците са Нобеловият лауреат проф. Люк Монтание – откривател на вируса ХИВ, проф. Джералд Полак – научен организатор на конференцията, българката Румяна Ценкова – професор по биоизмервания от университета в Кобе, Япония.

За първи път по време на конференцията ще се проведат семинар и изложение на иновативни технологии, свързани с водата и уникалните й свойства. На семинара ще бъдат представени и резултатите от глобален научен експеримент, провеждан под егидата на проф. Серж Кернбах от Кибертроника Рисърч, Германия. Той заедно с българските си партньори от иновативната компания Глобал Ай Си Технолоджис и DST фонд от Русия ще покажат нагледно технологията за пренос на информационни копия на химически вещества до всяка точка на света от технически център през интернет платформа, като и двете са базирани в София.

Конферентната част на събитието ще се предава пряко онлайн и така новите идеи на учените ще могат да бъдат чути в цял свят.

ХТМУ e с институционална подкрепа за  Международната конференция "Химия, физика и биология на водата"

Още за събитието можете да намерите ТУК

 

Честване на 25 години Инженерно франкофонско обучение в България и основаването на Центъра по френскоезично обучение в ХТМУ

 

    

Честването на 25 години Инженерно франкофонско обучение в България и основаването на Центъра по френскоезично обучение в ХТМУ с провеждането на Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на тази годишнина на 27-29 септември 2017 г постави важен акцент в признанието към всички основоположници на Франкофонското обучение в България. Международната научна конференция събра форум от повече от 30 колектива с интересни разработки. С пленарни доклади участваха: Daniel Plusquellec, Бивш директор на федерацията Гей ЛЮСАК и на ENSCRennes, France (Висше национално училище по химия в град Рен, Франция) ;Даниела Карашанова, Българска академия на науките;Теодора Арнаудова, Арома ООД, Директор снабдителски отдел, България;Pierre Briend, ENSCRennes (Висше национално училище по химия, гр. Рен, Франция);Christian Lécot, Université de Savoie. (Univérsité de Grenoble), Франция;Samir FARHAT, Université Paris 13, France.Никола Делев, Овергаз, България;Иван Иванов – Веолия, България.

Всички участници в Научната конференция получиха сертификати за участие. Дългогодишните преподаватели в ЦФЕО бяха удостоени с Почетни сертификати за принос.

В организираната кръгла маса по проблемите на образованието по природни науки, успешния преход средно образование - висше инженерно образование - професионална реализация, присъстваха поканени учители по природни науки от средни училища, представители на участващите в конференцията университети и представители на индустрията в България.

Тържественото заседание на академичния съвет на 29 септември 2017 г. бе посветено на удостояване с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза на ХТМУ „ френския проф. Daniel Plusquellec и с академичното звание „Почетен професор на ХТМУ” трима френски професори - Pierre Briend, Christian Lécot и Samir Farhat.

Още снимки ТУК

СЕПТЕМВРИЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ХТМУ – 2017

 

Началото на новата учебна година 2017/2018 г. в ХТМУ бе белязяно от няколко значими събития. Постарахме се да ги изпълним с надежда за възраждане на академичния дух в университета, запазване на традициите и с пожелание за здраве и професионална реализация на младите ни възпитаници!

     

Надяваме се, че първокурсниците ще помнят Тържествената церемония за откриването на новата академична година на 11 септември 2017 г. Голямата зала „Проф. д-р Асен Златаров” се „усмихна” и ги посрещна с „Добри дошли, първокурсници”! Те за първи път отдадоха почит на знамето на университета, изслушаха топлото приветствено слово на Ректора проф. д-р инж. Митко Георгиев и поздравителните думи в словото на първокурсничката Илияна Цонкова, специалност ХИ с преподаване на немски език. Аплодисментите бяха и за всички колеги-първокурсници, приети с най-висок бал, които получиха своите студентски книжки и малки подаръци от Ректора проф. Георгиев и Зам.-Ректора по УД доц. Грета Радева. В края на тържеството всички бяха поздравени от Ръководството с чудесните музикални изпълнения на Трио „Тенорите”.

Още снимки ТУК

 

 

Програма за посещение на Химикотехнологичен и металургичен университет: ТУК

Цялате програма на събитието може да намерите: ТУК

Студентката, Илиана Бачева, от Химикотехнологичния и металургичен университет, София, спечели златен медал от конференция в Малайзия, за разработване на нова формула, на натурален балсам за устни.

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 година


1.ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специалности:
1. АНАЛИТИКА
    2.ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ
    3. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
4. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
    5.ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
    6. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
    Обучението ще започне от първия семестър на учебната 2017/18 г. и ще се провежда паралелно на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломирането им.
2.КРАТКОСРОЧНО  СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ
    - ВЪВЕДЕНИЕ В  CAD/CAE с хорариум 150  часа
3.КРАТКОСРОЧНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
    - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY - 1 и 2 НИВО с хорариум 100 учебни часа
    - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY - 3 и 4 НИВО с хорариум 120 учебни часа
В курсовете за краткосрочно обучение могат да участват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование, независимо от годината на завършване.
ПОДАВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ  от  04.09. 2017 г. до 06.10.2017 г.  в канцеларията на Деканата - сграда А на ХТМУ-София, етаж 2, стая 203, тел (+02) 81 63 118
    ЗАПИСВАНЕ  от  09.10.2017 г. до 13.10.2016 г.     
    НАЧАЛО  на учебната година   - 16.10.2016

 

 

Трети випуск на специализиращото изнесено обучение  в Арсенал


Академичният опит  на ХТМУ  при обучение на кадри на място в Арсенал АД предизвиква интерес и в медийните среди в Казанлък. Вече трети випуск получават своите дипломи за завършено изнесено специализиращо обучение, проведено от преподаватели от  университета.Тази година вестник Трибуна Арсенал публикува на 14 юли цяла страница с интервю със зам.-Ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева.

Цялото интервю може да прочетете тук

 

С благодарност за протегнатата ръка...

Благодарствени писма от училища:


35 СУ "Добри Войников", гр. София

ПМГ "Васил Друмев", гр. Велико Търново

В Химикотехнологичния и металургичен университет, София стартира поредният европейски проект

На състоялата се на 6 юли 2017 г. пресконфренция бе представен новия одобрен

ПРОЕКТ:BG05M2OP001-2.009-0015

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ

Бенефициент: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОБЩА СТОЙНОСТ:583 122,89 ЛВ

от които 495 654,46 лв европейско и 87 468,43 лв национално съфинансиране

Главната цел на проекта е повишаване на квалификацията в сферата на научноизследователската и развойна дейност на млади изследователи и насърчаване на интереса към научни изследвания и професионално развитие в научния сектор.

На пресконференцията присъстваха като официални гости доц. д-р инж. Нено Тричков, зам.-Ректор на ЛТУ и проф. дтн инж. Ненчо Ненов от катедра „Електроенергетика и автоматика” на ТУ София.

В залата присъстваха Ректорът проф. д-р инж. Митко Георгиев, зам.- Ректорът па НД проф.д-р инж. Емил Михайлов, зам.-Ректорът по акредитация и качество на обучението проф. д-р инж. Сеня Терзиева, много докторанти, преподаватели, студенти. Ректорът проф. д-р инж. Митко Георгиев откри пресконференцията, представи официалните гости и даде думата на ръководителя на проекта доц. д-р инж. Андриана Сурлева да представи проекта.

След презентацията доц. ТХричков и проф. Ненов споделиха опит и поздравиха екипа на проекта за успешния старт.

 

галерия снимки

 

Указ № 133 на Президента на Републиката

тук

Покана

Презентация на ZEISS Microscopy:

From Micro to Nano. Новости и решения в микроскопия за изследване на материали и дигитално обучение

София | Юни 29, 2017

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН

УНИВЕРСИТЕТ

 

Презентация

Проф. Янко Димитриев е удостоен посмъртно с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

Министерският съвет предлага на президента на Република България с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, да бъде удостоен посмъртно проф. Янко Димитриев за неговите големи заслуги в областта на образованието и науката.

Към цялата новина

 


 16.06.2017

Завърши трети випуск специалисти на „Арсенал“

45 работници и служители от „Арсенал“ Казанлък получиха своите свидетелства за следдипломна квалификация в две специалности: технология на високоенергийните системи и оръжейно и боеприпасно производство. Квалификациите са с продължителност 2 години са към проведени към Химико-технологичния металургичен университет в София и на Техническия университет в София, филиал Пловдив.
Завършилите третия випуск на следипломни квалификации арсеналци са от заводите 1,3,4 и 5. На церемония те получиха своите свидетелства лично от професор Сеня Терзиева от Химико-технологичния металургичен университет в София и от проф. д-р Въльо Николов - декан на Пловидвския филиал на Техническия университет в София.

Към цялата новина

 

10 юни 2017 г. – ДЕН НА ХТМУ!

 

Инженер-химиците и металурзите умеят и да празнуват!

В университет със 64-годишна история винаги има поводи за празник.

Традицията повелява – най-големият празник да бъде ДЕНЯТ НА УНИВЕРСИТЕТА!

Тържеството в зала „Проф. д-р Асен Златаров”събра участници и гости за три събития, наситени с много позитивна енергия :

  • връчване на националната награда „Академик Иван Юхновски – За изявен млад учен в областта на органичнита химия” - 2017 г.

  • награждаване на учениците-победители в Седмия ученически конкурс-есе’2017

„75 години инженерно образование в Р България ”с грамоти и награди

  • връчване на сертификати на новоизбраните професори и доценти и дипломите на новите доктори

Академичният дух витаеше в голямата зала, а празничното настроение се пренесе и на откритите тревни площи на чудесното градинско парти.

НА ПРАЗНИК КАТО НА ПРАЗНИК!

Галерия снимки

"Топло" интервю по БНР малко преди Деня на ХТМУ

За повече информация (ТУК)

Завърши вторият ученически конкурс „Индустрията в моя регион” – Шумен

 

Въз основа на ползотворното сътрудничество между ФММ/ХТМУ и Българската Асоциация на Металургичната Индустрия (БАМИ), на 5 април 2017 г. стартира за втора поредна година Конкурсът за ученици от 1 до 12 клас “Индустрията в моя регион”. Тази година Конкурсът се проведе сред учениците на град Шумен и областта. Конкурсът се организира от ХТМУ/ФММ и БАМИ и се проведе под патронажа на кмета на гр. Шумен и спонсорството на Алкомет АД– Шумен, водещ производител на алуминиеви валцувани и пресувани продукти в България и Европа.

 

За повече информация - тук

 

Публикации с галерия от снимки:

Публикация 1

Публикация 2

Публикация 3

Публикация 4

Публикация 5


 30.05.2017

Завърши обявеният от ХТМУ и СХБ Национален конкурс за наградата „Академик Иван Юхновски - „За изявен млад учен в областта на органичната химия" - 2017

 

От осемте кандидати бяха номинирани трима: ас. д-р Атанас Курутос и ас. д-р Мирослав Дангалов от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН и гл.ас.д-р Станислава Йорданова от Факултета по Химия и Фармация към СУ „Св.Климент Охридски”.

Първият носител на наградата е гл. ас. д-р Станислава Борисова Йорданова от Факултета по Химия и Фармация на СУ „Св. Климент Охридски”. Наградата ще бъде връчена на 9 юни 2017 г на тържествената церемония за Празника на ХТМУ – в зала „Проф. д-р Асен Златаров” от 13.00 ч.

 

 25.05.2017

ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ МАЙ

19 май 2017 г. - Ден на науката и спорта; връчване на диполомите на магистри Випуск 2017

 

ХIV – та Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, посветена на:

70 години катедра „Физкохимия”,

80 години от рождението на проф. дхн Янко Димитриев

130 години Федерация на научно-техническите съюзи

 

Обект на дискусии и оценка от комисията бяха над 130 постера. Наградите и грамотите на 17 млади учени, студенти и докторанти връчи проф. д-р инж Емил Михайлов – председател на Университетското жури за оценка на постерите и зам.- Ректор по НД на ХТМУ.

В рамките на сесията беше отбелязана и 80 - годишнината от рождението на проф. дхн Янко Димитриев. Доц. д-р инж. Грета Радева – зам.- Ректор по УД връчи грамота, плакет и парична награда на победителката в Конкурса на името на проф. Янко Димитриев „За научни постижения на докторанти и млади учени в областта на материалознанието, химичните технологии и нанокомпозитни материали - гл. ас. д-р Нина Кънева от Софийския университет „Св.Климент Охридски”.

От ФНТС представиха шест постера, илюстрирайки 130 годишната история и настоящето на Федерацията. От името на ФНТС беше връчена грамота и парична награда на докторантката от ХТМУ Жана Матеева за разработката й “BSCCO керамики, легирани с манганитни фази.

От името на Студентския съвет на ХТМУ бяха връчени сертификати и награди на всички участвали студенти.

 

 

Тържествена церемония за връчването

на дипломите на магистри Випуск2017

 

Отново зала „проф. д-р Асен Златаров” събра настроението, усмивките, радостта, удовлетворението на преподаватели, близки и приятели, и надеждата за бъдещето на новите 145 магистри на ХТМУ Випуск 2017.

31 пълни отличници получиха своите дипломи и награди от Ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев и зам.-Ректора по УД доц. д-р инж. Грета Радева. Още 84 магистри с успех над 5.50 попълниха внушителната група от отличниците на випуска. Проф. Башкар Нат –ДХК на ХТМУ и Директор на Европейския магистърски курс по опазване на околната среда и устойчиво развитие обяви две специални награди на най-изявени магистри от курса – Румяна Ковачева и Аглика Георгиева. Проф. Джон Робинсън, ДХК на ХТМУ, връчи своя награда за най-добра дипломна работа на Петко Крумов. Двамата английски професори поднесоха приветствия към тържеството. От името на магистри Випуск2017 думи на благодарност и уважение към академичната общност на университета прочете магистър инж. Миглена Гюрова.

Празничната церемония завърши с музикалния поздрав от името на Ректорското ръководство в изпълнението на трио ”Тенорите”.

 

Галерия снимки

 


 19.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 

Срокът за подаване на възражения от студентите в ХТМУ по повод технически пропуски и несъответствия, и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени или отказани формуляри по проект "Студентски стипендии" – фаза 1 е от 26 май до 30 май 2017 г.

Среща на студентите с представители на комисията от ХТМУ ще се проведе на 29 май 2017 г. от 14:00 до 15:00 часа в сграда „А”, етаж 4, стая 427 (Студентски съвет към ХТМУ).


 

Екипът на комисията по стипендии


 19.05.2017

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ"

 

На официална церемония в Гранитната зала на Министерския съвет, състояла се на 18.05.2017 г., министърът на икономиката г-н Емил Караниколов в присъствието на заместник-министъра Александър Манолев и главния директор на главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност Ивелина Пенева връчи на проф. дтн.инж. Николай Дишовски сключен договор на стойност 430 680 лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.


 09.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ УСПЕШНО ПРОВЕЛИ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА

в каб.204, етаж 2, сгр.А.


 09.05.2017

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ ФАЗА 1 НА СТУДЕНТИ ОТ 2-РИ КУРС

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 01.06 2017 Г.

в каб.204, етаж 2, сгр.А.


 08.05.2017

 

ОБЯВЯ: КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИТ специалист

 

 

ЕКИПЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.009-0015 ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИТ специалист за поддръжка и профилактика на виртуална платформа, компютърни системи и софтуер към Центъра по математично моделиране и компютърна симулация при ХТМУ

Изисквания: специфичен опит в областта, познава работата с виртуални платформи OPENStack и YNOLOGY, познава работата с програмни продукти: MS Windows, Linux, MAPLE, Mathematica, ANSYS WORKBENCH, OPENStack и SYNOLOGY, Intel MPI. Кратка автобиография - описание на валификацията кандидата в областта на съответната дисциплина се приемат в срок до 16.05.2017г. в кабинет 228, сграда А (Ива Славкова) или сканирани на адрес: phductm@uctm.edu.

 

 08.05.2017

 

ОБЯВА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

 

За нуждите на обучението на целевата група по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.009-0015 се набират ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО СЛЕДНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ:

  1. Приложна математика
  2. ANSYS MULTIPHISICS, ANSYS WORKBENCH и CFX
  3. MAPLE
  4. Mоделиране, управление и оптимизация на технологични процеси и системи
  5. 3D моделиране
  6. Верификация на моделни изследвания

Изисквания: специфичен опит в областта, разработена учебна програма; опит в преподаването по конкретната дисциплина е предимство. Кратка автобиография, описание на квалификацията кандидата в областта на съответната дисциплина и учебна програма по дисциплината се приемат в срок до 29.05.2017г. в кабинет 228, сграда А (Ива Славкова) или сканирани на адрес: phductm@uctm.edu.

 

 03.05.2017

ОТКРИВАНЕ НА ЧИТАЛНЯ „ПРОФ. ДХН ЯНКО ДИМИТРИЕВ“ В БИЦ - ХТМУ

 

На 28 април 2017 г. в Библиотечно-информационния център при ХТМУ, се откри като обособен кът Читалня на името на проф. дхн. Янко Димитриев.

Събитието се проведе в навечерието на неговата 80 годишнина и предстоящата XIV научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, посветена на 70 години катедра “Физикохимия”, 80 години от рождението на проф. дхн Янко Димитриев и 130 години Федерация на научно-техническите съюзи.

Още за събитието

Галерия снимки


 13.04.2017

 

На 12 април 2017г. ХТМУ сключи договор BG05M2ОP001-2.009-0015 по Оперативна програма ,,НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. с предмет „Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и  математическите науки“.
 

 


 06.04.2017

В "Деня на франкофонията и обединена Европа  в ХТМУ"

бяха наградени участници в ученически конкурс

 

На 24.03.2017г. в Библиотечно-информационния център на Химикотехнологичния и металургичен университет бяха тържествено отбелязани „Дните на франкофонията и обединена Европа в ХТМУ”.

Гости на тържеството бяха учениците - участници в обявения през есента на 2016 г. ученически конкурс за най-добра презентация или есе на тема „Индустрията в моя регион” и техни преподаватели.

Още за събитието

Галерия снимки


 28.03.2017

ХТМУ и СХБ  обявяват

учредяването на национален конкурс за  наградата "Акад. Иван Юхновски" - "За изявен млад учен в областта на органичната химия".Конкурсът е ежегоден, а наградата е индивидуална (грамота и парична сума от 1 000 лв.)  и се връчва на тържеството за отбелязване на Деня на ХТМУ.

Статут и Правилник за организиране на конкурса може да намерите тук


 22.03.2017

Обявиха победителите в конкурса за написване на приказка „Капчица в града” - Враца

Регионалната библиотека „Христо Ботев” и „ВиК” ООД – Враца обявиха победителите в конкурса за написване на приказка „Капчица в града”, организиран по повод Световния ден на водата - 22 март.

В конкурса участваха 48 малки автори, сред които представители на Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх”, Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов”, СУ „Христо Ботев”, СУ „Васил Кънчов”, СУ „Отец Паисий”, СУ „Никола Войводов” и ОУ „Васил Левски”.

Още за събитието

Галерия снимки


 13.03.2017

 


 03.03.2017

Библиотечно- информационният център на ХТМУ посрещна алпинисти-ветерани

за Юбилейното честване на 30 години от българската хималайска научна експедиция


 

На 28 февруари 2017 г. Библиотечно-информационният център на ХТМУ бе любезен домакин на Юбилейното честване по случай 30 години от Хималайската научна експедиция Ама даблам 87.

Присъстваха известният геолог Иван Хайдутов, д-р Ганчо Матеев, проф. Димитър Пеев, фармакологът д-р Витан Влахов, близки приятели, преподаватели и студенти от ХТМУ.

От името на академичното ръководство на университетат Зам.-ректорът проф. д-р инж. Сеня Терзиева поздрави присъстващите .

Основен инициатор и водещ на събитието беше известният химик и общественик Румен Воденичаров. Интересни моменти и вълнуващи спомени споделиха и други участници в експедицията, докоснали се до безсмъртието на Ама даблам.

На разположение на всички посетители на библиотеката е прекрасна фотоизложба със снимки от Хималаите, която може да бъде видяна до 15 март.

Галерия снимки


 22.02.2017

ПОКАНА

Академичното ръководство на Химикотехнологичния и Металургичен университет има удоволствието да покани всички ученици- участници в конкурса за презентация „Индустрията в моя регион” 2016 и техните преподаватели на 24 март 2017 г. в Библиотечно-информационния център на университета от 10.00 часа. На организираната от ХТМУ  церемония  ще бъдат връчени сертификатите на участниците, отборните купи на училищата и наградите на победителите в конкурса. Ще имаме удоволствието да чуем и презентациите на победителите.

ОТ АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  НА ХТМУ

И  ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНКУРСА

 


 06.02.2017

Награда от Посолството на Република Франция в България и Агенцията на франкофонските университети

 

На 23 януари 2017 г в Посолството на Р Франция в България се състоя тържество по повод връчването на наградите на победителите в конкурса „Дипломни разработки от франкофонски университети – Издание 2016”.

Първа награда в категория „дипломна работа за магистърска степен” спечели нашата възпитаничка – дипломиран магистър инж. Атанаска Романова Петрова ИН 0370 ХТМУ (Химично и биохимично инженерство с преподаване на френски език). Ръководител на дипломната работа е проф. д-р инж Мария Кършева, а темата - „Оценка на експлоатационните условия на добив на полифеноли, флавоноиди и антиоксидантен капацитет на дива трева Cistus incanus l от Странджа планина, България.”

Наградите бяха връчени от посланикът на Република Франция Негово Превъзходителство г-н Ерик Лебедел (Eric Lebédel).

На тържеството присъстваха Ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев и Директорът на Центъра за френскоезично обучение към ХТМУ доц. д-р инж.Димитър Дончев.

Галерия снимки


 23.01.2017

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Срок за подаване на възражения от студентите в ХТМУ по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени или отказани формуляри:
от 30 януари до 1 февруари 2017 г.


Среща на студентите с представители на комисията от ХТМУ ще се проведе на 30 януари 2017 г. от 13,00 до 14,00 часа в сграда „А”, стая 427, „Студентски съвет”.


От комисията

 

 


 23.01.2017

ДОБРИ БИБЛИОТЕЧНИ ПРАКТИКИ


На 13 януари 2017 г. Библиотечно-информационният център на ХТМУ проведе изнесено обучение на тема: „Информационни ресурси в библиотеката” . Обучението беше осъществено в зала „проф. д-р Асен Златаров“, по време на лекциите на преподавателя д-р Начко Братанов, от секция ,,Хуманитаристика и осигуряване качеството на обучение" към Департамента по хуманитарни науки в ХТМУ. Присъстваха повече от осемдесет студенти от първи курс - задочно обучение. Специални гости на събитието бяха практиканти по проект ,,Студентски практики“ от УниБИТ. В рамките на представянето студентите от ХТМУ получиха актуална информация за библиотечно-информационните ресурси, свързани с образователния процес, предоставящи се в БИЦ. Акцентите бяха поставени върху информационното търсене в дигиталната библиотека, електрония каталог и новите услуги в библиотеката. Резултатите от креативната инициатива бяха тридесет регистрирани читатели, само половин час след обучението. Екипът на библиотеката е вдъхновен и зареден с още нови идеи!

Още


 23.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Е К А Н А Т Ъ Т

ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 година

ПРИЕМ


 23.01.2017

НОЕМВРИЙСКИ И ДЕКЕМВРИЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ХТМУ

В последните два месеца на изминалата вече 2016 г в ХТМУ се случиха събития и празници, традиционно организирани в този период на всяка календарна година.

Хронологията на тези събития е построена с малка презентация за всеки повод и със снимков материал:

към цялата новина


 04.01.2017

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

 

Център по компетентност Иновативни компоненти за ресурсна устойчивост и системи /InCoReSiS/ обявява покана за набиране на предложения за асоциирани партньори за участие в проектно предложение: „Интегрирани научни изследвания за развитие на иновативни чисти технологии и мехатронни системи в пазарно ориентирана среда, чрез изграждане на център по компетентност” за финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, наименование на процедурата „Изграждане и развитие на центрове за кмпетентност“ .

За целите на настоящата процедура, "Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

 

Пълен текст на поканата

Комплект документи (на български)

Комплект документи (на английски)