Актуални Новини

 

 


 13.04.2017

 

На 12 април 2017г. ХТМУ сключи договор BG05M2ОP001-2.009-0015 по Оперативна програма ,,НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. с предмет „Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и  математическите науки“.
 
 

 06.04.2017

В "Деня на франкофонията и обединена Европа  в ХТМУ"

бяха наградени участници в ученически конкурс

 

На 24.03.2017г. в Библиотечно-информационния център на Химикотехнологичния и металургичен университет бяха тържествено отбелязани „Дните на франкофонията и обединена Европа в ХТМУ”.

Гости на тържеството бяха учениците - участници в обявения през есента на 2016 г. ученически конкурс за най-добра презентация или есе на тема „Индустрията в моя регион” и техни преподаватели.

Още за събитието

Галерия снимки


 28.03.2017

ХТМУ и СХБ  обявяват

учредяването на национален конкурс за  наградата "Акад. Иван Юхновски" - "За изявен млад учен в областта на органичната химия".Конкурсът е ежегоден, а наградата е индивидуална (грамота и парична сума от 1 000 лв.)  и се връчва на тържеството за отбелязване на Деня на ХТМУ.

Статут и Правилник за организиране на конкурса може да намерите тук


 22.03.2017

Обявиха победителите в конкурса за написване на приказка „Капчица в града” - Враца

Регионалната библиотека „Христо Ботев” и „ВиК” ООД – Враца обявиха победителите в конкурса за написване на приказка „Капчица в града”, организиран по повод Световния ден на водата - 22 март.

В конкурса участваха 48 малки автори, сред които представители на Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх”, Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов”, СУ „Христо Ботев”, СУ „Васил Кънчов”, СУ „Отец Паисий”, СУ „Никола Войводов” и ОУ „Васил Левски”.

Още за събитието

Галерия снимки


 13.03.2017

 


 03.03.2017

Библиотечно- информационният център на ХТМУ посрещна алпинисти-ветерани

за Юбилейното честване на 30 години от българската хималайска научна експедиция


 

На 28 февруари 2017 г. Библиотечно-информационният център на ХТМУ бе любезен домакин на Юбилейното честване по случай 30 години от Хималайската научна експедиция Ама даблам 87.

Присъстваха известният геолог Иван Хайдутов, д-р Ганчо Матеев, проф. Димитър Пеев, фармакологът д-р Витан Влахов, близки приятели, преподаватели и студенти от ХТМУ.

От името на академичното ръководство на университетат Зам.-ректорът проф. д-р инж. Сеня Терзиева поздрави присъстващите .

Основен инициатор и водещ на събитието беше известният химик и общественик Румен Воденичаров. Интересни моменти и вълнуващи спомени споделиха и други участници в експедицията, докоснали се до безсмъртието на Ама даблам.

На разположение на всички посетители на библиотеката е прекрасна фотоизложба със снимки от Хималаите, която може да бъде видяна до 15 март.

Галерия снимки


 22.02.2017

ПОКАНА

Академичното ръководство на Химикотехнологичния и Металургичен университет има удоволствието да покани всички ученици- участници в конкурса за презентация „Индустрията в моя регион” 2016 и техните преподаватели на 24 март 2017 г. в Библиотечно-информационния център на университета от 10.00 часа. На организираната от ХТМУ  церемония  ще бъдат връчени сертификатите на участниците, отборните купи на училищата и наградите на победителите в конкурса. Ще имаме удоволствието да чуем и презентациите на победителите.

ОТ АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  НА ХТМУ

И  ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНКУРСА

 


 06.02.2017

Награда от Посолството на Република Франция в България и Агенцията на франкофонските университети

 

На 23 януари 2017 г в Посолството на Р Франция в България се състоя тържество по повод връчването на наградите на победителите в конкурса „Дипломни разработки от франкофонски университети – Издание 2016”.

Първа награда в категория „дипломна работа за магистърска степен” спечели нашата възпитаничка – дипломиран магистър инж. Атанаска Романова Петрова ИН 0370 ХТМУ (Химично и биохимично инженерство с преподаване на френски език). Ръководител на дипломната работа е проф. д-р инж Мария Кършева, а темата - „Оценка на експлоатационните условия на добив на полифеноли, флавоноиди и антиоксидантен капацитет на дива трева Cistus incanus l от Странджа планина, България.”

Наградите бяха връчени от посланикът на Република Франция Негово Превъзходителство г-н Ерик Лебедел (Eric Lebédel).

На тържеството присъстваха Ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев и Директорът на Центъра за френскоезично обучение към ХТМУ доц. д-р инж.Димитър Дончев.

Галерия снимки


 23.01.2017

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Срок за подаване на възражения от студентите в ХТМУ по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени или отказани формуляри:
от 30 януари до 1 февруари 2017 г.


Среща на студентите с представители на комисията от ХТМУ ще се проведе на 30 януари 2017 г. от 13,00 до 14,00 часа в сграда „А”, стая 427, „Студентски съвет”.


От комисията

 

 


 23.01.2017

ДОБРИ БИБЛИОТЕЧНИ ПРАКТИКИ


На 13 януари 2017 г. Библиотечно-информационният център на ХТМУ проведе изнесено обучение на тема: „Информационни ресурси в библиотеката” . Обучението беше осъществено в зала „проф. д-р Асен Златаров“, по време на лекциите на преподавателя д-р Начко Братанов, от секция ,,Хуманитаристика и осигуряване качеството на обучение" към Департамента по хуманитарни науки в ХТМУ. Присъстваха повече от осемдесет студенти от първи курс - задочно обучение. Специални гости на събитието бяха практиканти по проект ,,Студентски практики“ от УниБИТ. В рамките на представянето студентите от ХТМУ получиха актуална информация за библиотечно-информационните ресурси, свързани с образователния процес, предоставящи се в БИЦ. Акцентите бяха поставени върху информационното търсене в дигиталната библиотека, електрония каталог и новите услуги в библиотеката. Резултатите от креативната инициатива бяха тридесет регистрирани читатели, само половин час след обучението. Екипът на библиотеката е вдъхновен и зареден с още нови идеи!

Още


 23.01.2017

Д Е К А Н А Т Ъ Т

ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 година

ПРИЕМ


 23.01.2017

НОЕМВРИЙСКИ И ДЕКЕМВРИЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ХТМУ

В последните два месеца на изминалата вече 2016 г в ХТМУ се случиха събития и празници, традиционно организирани в този период на всяка календарна година.

Хронологията на тези събития е построена с малка презентация за всеки повод и със снимков материал:

към цялата новина


 04.01.2017

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

 

Център по компетентност Иновативни компоненти за ресурсна устойчивост и системи /InCoReSiS/ обявява покана за набиране на предложения за асоциирани партньори за участие в проектно предложение: „Интегрирани научни изследвания за развитие на иновативни чисти технологии и мехатронни системи в пазарно ориентирана среда, чрез изграждане на център по компетентност” за финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, наименование на процедурата „Изграждане и развитие на центрове за кмпетентност“ .

За целите на настоящата процедура, "Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

 

Пълен текст на поканата

Комплект документи (на български)

Комплект документи (на английски)