Изпитни дати (редовни студенти, зимен семестър 2017 - 2018 уч. година)

 


Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Дата (ден) / час / зала

Редовна сесия

8.01 – 27.01.2018

Поправителна сесия

29.01 – 3.02.2018

I

Неорганична химия І част

проф. д-р инж. Митко Георгиев

БТ, МТ, МЗ, ЕМ, МД, МЖ

15.01. 2018г. (понеделник)

от 16 до 18 ч.

в зала 19 Б

1.02. 2018г. (четвъртък)

от 11 до 13 ч.

в зала 424А

II

Неорганична химия ІІ част

доц. д-р инж. Венета Първанова

ОС, БП, ПГ, ГР, ЕЛ, ББ

15.01. (понеделник)

от 16 до 18 ч.

в зала 19 Б

1.02 (четвъртък)

от 11 до 13 ч.

в зала 424А

 

II

Неорганична химия ІІ част

доц. д-р инж. Деянка Николова

ЦХ, ПИ, СЛ, ЕК, ХИ

17.01. (сряда)

от 13 до 15 ч.

в зала 306Б,

1.02 (четвъртък)

от 11 до 13 ч.

в зала 22 Б

I

Обща химия

доц. д-р инж. Валери Йорданов

БМ, ИМ, АИТ

17.01. (сряда)

от 11 до 13 ч.

в зала 22Б

1.02 (четвъртък)

от 11 до 13 ч.

в зала 22 Б

I

Математика I

доц. д-р Св. Ненов

групи от 4 до 11 включително

09.01.2018г. (вторник)

от 14 до 16ч. Ас. Златаров

01.02.2018г. (четвъртък) 19Б и 22Б 13-15ч.

I

Математика I

доц. д-р Св. Ненов

групи от 12 до 23 включително

10.01.2018г. (сряда)

от 14 до 16ч. Ас. Златаров

01.02.2018г. (четвъртък) 19Б и 22Б 13-15ч.

III

Автоматизация на производството

доц. д-р А. Грънчарова

всички специалности

10.01.2018г. (сряда) от 12 до 15ч. 424А

29.01.2018г. (понеделник) 12-15ч. 424А

III и IV

Икономика и мениджмънт

проф. д-р Д. Тенчев

всички специалности

09.01.2018г. (вторник)

от 12 до 14ч. 102Б

-----------------------

 

Информатика I

доц. д-р Д. Пилев

I поток

24.01.2018г. (сряда) 424А 12-15ч.

30.01.2018г. (вторник) 424А-11-14ч.

I

Информатика I

гл. ас. д-р В. Николов

II поток

27.01.2018г. (събота) 424А 11-14ч.

03.02.2018г. (събота) 424А 11-14ч.

I

Информатика I

гл. ас. д-р Ст. Панов

III поток

24.01.2018г. (сряда) 439А 13-16ч.

31.01.2018г. (сряда) 439А 13-16ч.

I, ІІІ

Обща и неорганична химия на френски език

гл. ас. д-р инж. Мария Атанасова

френска І и ІІІ курс

12.01. (петък)

от 10 до 13 ч.

306Б

29.01. (поненелник)

от 10.00 ч. – 13.00 ч.

в зала 3Б

 

Механика на непрекъснатите среди

доц. д-р Д. Дончев

френска

9.01. (вторник)

от 13 ч.

в зала 46Б

1.02. (четвъртък)

от 10 ч. в зала 46Б

I

Техническа механика

доц. д-р В. Илиев

МТ, МЗ

08.01. (понеделник)

от 13 ч.

в зала 46Б

03.02. (събота)

от 13 ч.

в зала 46Б

I

Техническа механика І част

доц. д-р Ю. Яворова

немска

24.01. (сряда)

от 10 до 13 ч.

в зала 46Б

02.02.(петък)

от 10 до 13 ч.

в зала 46Б

I

Основи на конструирането и CAD

доц. д-р Пъндев

всички

----------------------------

31.01. (сряда)

от 14 ч.

в зала 114Б.

 

 

CAD-3D

гл. ас. д-р Лесев

магистри

18.01. (четвъртък)

от 11ч. в зала 42Б

01.02 (четвъртък)

от 11 ч. в зала.42Б

 

Техническа механика ІІІ част

проф. д-р Кл. Хаджов

немска

12.01. ( петък)

от 9 ч. в зала 46Б

-----------------------------------

 

Елементи на конструирането

Доц. д-р Славов

немска

--------------------------------

31.01.2018г. (сряда) от 10ч

зала 7Б

 

ТМ /проект/

Доц. д-р Караиванов

всички

--------------------------------

31.01.2018г. (сряда) от 10ч

зала 7Б

 

Машинознание с проект

Доц. д-р Караиванов

МТ и МЗ

--------------------------------

31.01.2018г. (сряда) от 10 ч

зала 7Б

 

Електроника ,

Цифрова техника,

Електротехника и електроника за ХП

доц. д-р А. Мирев

(хоноруван преподавател)

АИТ,

ХП

24.01. (сряда)

от 11 до 13 ч.

в зала 22Б

31.01.(сряда)

от 9 до 11 ч.

в зала 22Б

 

Електротехника и електроника,

Електрически измервания,

Електробезопасност

доц. д-р Антон Андонов

 

Всички,

 

АИТ,

 

БПЗБА

 

24.01. (сряда)

от 11 до 13 ч.

в зала 22Б

 

31.01.(сряда)

от 9 до 11 ч.

в зала 22Б

 

Електроника

ас. д-р Х. Анчев

АИТ

24.01. (сряда)

от 11 до 13 ч.

в зала 22Б

31.01.(сряда)

от 9 до 11 ч.

в зала 22Б

 

Електротехника I част

гл. ас. д-р Валери Тодоров

АИТ IIкурс

15.01.2018г. (понеделник) 10-13 28Б

30.01.2018г. (вторник)10-13 28Б

 

1. Организационно развитие и обучение на персонала

2. Кариерно развитие и предприемачество

проф. д-р инж. С. Терзиева

всички

преди редовната сесия 1.18.12.2017-зала „А. Златаров” 9:00-11:00

2. 18.12.2017-зала „А. Златаров” 13:00-15:00

 

 

29.01.2018

 

 

Инженерна психология и ергономия

доц. д-р Д. Караманска

всички

22.01. 2018г. (понеделник)

от 11.00 до 13.00

в зала 100В

29.01.2018г.

(понеделник)

от 11.00 до 13.00/100В

 

1.Комуникации в социалните системи

2.Български език

3.Руски език

гл. ас. д-р Силвия Трайкова

Всички,

сборна група

1.преди редовната сесия 18.12.2017/100В зала „А. Златаров” 9:00-11:00

 

2. 17.01.2018/100В 10:00-11:00

3. 24.01.2018/100В 10:00-11:00

 

  1. 29.01.2018 100/В

9:00-11:00

  1. 29.01.2018 100/В

10:00-11:00

3. 31.01.2018 100/В

10:00-11:00

 

Английски език

ст. преп. д-р В. Коларски

ИМ, ЦХ, ПГ, ГР, БП

10.01.2018г.

(сряда)

от 13.00 до 15.00 /419А

31.01.2018г.

(сряда)

от 13.00 до 15.00 /419А

 

Английски език

ст. преп. д-р М. Тодорова

ОС

19.01.2018г.

(петък)

10.30 – 12.30/419А

03.02.2018г.

(събота)

от 10.30 до 12.30/419А

 

Английски език

преп. Г. Котева

АИТ

16.01.2018г.

(вторник)

15.00-17.00/419А

03.02.2018г.

(събота)

от 14.00 до 16.00/419А

 

Немски език

преп. Д. Деспов

Сборна група

23.01.2018г.

(вторник)

8.00-10.00/419А

30.01.2018г.

(вторник)

от 8.00 до 10.00/419А 

ОХМТ

доц. Лъчезар Радев

всички специалности

08.01.2018

10-13ч.

415, сграда А

10.02.2018

10-13ч.

415, сграда А

 

Производствена безопасност

доц. Мариана Христова

всички специалности

16.01.2018

11-14ч.

432, сграда А

30.01.2018

11-14ч.

432, сграда А

 

БУРП

доц. Лъчезар Радев

всички специалности

08.01.2018

10-13ч.

415, сграда А

10.02.2018

10-13ч.

415, сграда А

 

ОГ, ЗБА, УКОВ, МФВАР, ТСОВМ

доц. Мариана Христова

всички специалности

16.01.2018

11-14ч.

432, сграда А

30.01.2018

11-14ч.

432, сграда А

 

ПБ и АР,

АОУР

доц. Надежда Рангелова

 

17.01.2018

11-14ч.

416, сграда

--------------------------------

 

ФРС, РАРМ

доц. Надежда Рангелова

 

24.01. 2018

11-14ч.

416, сграда

--------------------------------

 

ПБ и АР, АОУР, ФРС, РАРМ

доц. Надежда Рангелова

 

29.01.2018

11-14ч.

416, сграда

--------------------------------

 

Организация на безопасността на труда и трудово-правно законодателство

гл.ас. Спаска Янева

 

17.01.2018

12-15ч.

416, сграда А

 

 

Токсичност на веществата и материалите

гл. ас. Спаска Янева

 

29.01.2018

12-15ч.

416, сграда А

 

 

всички дисциплини

гл. ас. Десислава Грабчева

всички специалности

09.01.2018

11-14ч.

305, сграда А

 

30.01.2018

11-14ч.

305, сграда А

2

Физикохимия

доц. А. Попова

БТ, БМ, ЕК, МТ, МЗ, ЕМ, МЖ

15.01.2018

9-12 ч.

431 „А“

31.01.2018

9-12 ч.

19 „Б“

3

Физикохимия II

Проф. М. Мачкова

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ

22.01.2018

15-18 ч.

22 „Б“

2.02.2018

9-12 ч.

22 „Б“

2

Физикохимия

Гл.ас. К. Гиргинов

АИТ, ИМ

20.01.2018

(събота)

10-13 ч.

19 „Б“

 

2.02.2018

13-16 ч.

19 “Б“

2 и 3

Органична химия

I и II-част

Проф. Е.

Найденова

ПГ, ПИ, ОС, ЦХ, ББ, ПБ, ГР

16.01.2018

8-11 ч.

Зала “Ас.Златаров“

 

30.01.2018

9-12 ч.

19 “Б“

2 и 3

Органична химия

I и II-част

Доц. П.

Тодоров

всички специалности

16.01.2018

8-11 ч.

Зала “Ас.Златаров“

 

30.01.2018

9-12 ч.

19 “Б

2

Органична химия I ч.

Доц. Н.

Калоянов

БИ на френски;

Всички специалности

24.01.2018

10-13ч.

134 ''Б''

29.01.2018

10-13ч.

134 ''Б''

I

ХИ на немски

Физика І ч.

проф. Пл. Петков

08.01., 10 ч.,

163Б

29.01., 10ч.,

163Б

II

БИ на френски

Физика II ч.

гл. ас. Вл. Иванова

18.01., 10 ч.,

163Б

31.01., 10 ч.,

163Б

II

БП, ПГ, ГР, ЕЛ, ОС, ББ, ЦХ, СЛ, ПИ

Физика ІІ ч.

доц. Ив. Гугов

9.01.2018

8-11 ч.

Зала“Ас.Златаров“

 

30.01.2018

9-12 ч.

22 „Б“

II

ХИ, ЕК, БТ, БМ, АИТ, ИМ

Физика ІІ ч.

доц. Р. Харизанова

9.01.2018

8-11 ч.

Зала“Ас.Златаров“

 

30.01.2018

9-12 ч.

22 „Б“

II

МТ, МЗ

Обща физика и физика на твърдото тяло

доц. С. Недев

22.01., 10 ч.,

163Б

29.01., 10 ч.,

163Б

 

АХ с ИМ

 

гл. ас. С. Георгиева, гл. ас. Л. Владимирова

всички специалности

26.01.2018

9-12 ч.

Зала“Ас.Златаров

2.02.2018

9-12 ч.

19 „Б“

 

АХ, ИМАХ

гл.ас.Д.Илиева

всички специалности

26.01.2018

9-12 ч.

Зала“Ас.Златаров

2.02.2018

9-12 ч.

19 „Б“