Изпитни дати (общообразователни катедри - допълнителни изпитни дати към ликвидационна сесия за месец септември)

 


 


Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Ден, час, зала

Поправителна

(15.09 – 29.09)

2017г.

Неорганична химия I част

Неорганична химия II част

Обща химия

проф. д-р М. Георгиев

доц. д-р В. Първанова

Всички

29.09 (петък)

10.00-12.00 / 22Б

Неорганична химия I част

Неорганична химия II част

Обща химия

доц. д-р Д. Николова

доц. д-р В. Йорданов

Всички

25.09 (понеделник)

8.00-10.00 / 19Б

Всички математически дисциплини

Проф. д-р А. Дишлиев

Всики

30.09 (събота)

10.00 -12.00 / 19 и 22Б

Електроника Цифрова техника

доц. д-р А. Мирев

Всички

29. 09 (петък) от

11.00-13.00 / 28Б

Електротехника и електроника

Електрически измервания

Електробезопасност

доц. д-р А. Антонов

Всички

26.09

13.00-15.00 / 27Б; 28Б

Техническа механика

доц. д-р Д. Дончев

ГР, ПГ, БП, ЕЛ .;ОС - ЦХ, СЛ, ПИ .; МТ, МЗ, ЕМ – задочно обучение

и студенти задочно обучение на проф.А. Александров

20.09./ сряда / от 10 - 12ч

19Б

Техническа механика

доц. д-р В. Илиев

МТ и МЗ студенти редовно обучение

и

ГР, ПГ, БП, ЕЛ .; ОС .; ЦХ, СЛ, ПИ ; МТ, МЗ, ЕМ ;

и

ХИ, ЕК . ХИ - студенти редовно обучение на проф. А. Александров

26.09 (вторник)

14.00-16.00 ч. / 339Б

 

Техническа механика

доц. д-р Яворова

БМ,АИТ,БТ,ИМ задочно и редовно обучение, както и студенти на проф. Панев

27.09 (сряда)

14.00-16.00 ч. / 19Б

Машинознание с проект

доц. д-р Караиванов

МТ, МЗ

21.09.(четвъртък)

след 10.00 -12 ч. / 3Б

Основи на конструирането и CAD

доц. д-р Пъндев

Всички редовно обучение

25.09. (понеделник)

13.00 -15.00 ч. / 7Б

Основи на конструирането и CAD

гл. ас. д-р Лесев

Всички задочно обучение

30.09. (събота)

11.00-13.00 ч. / 46Б

  Проф. д-р Кл. Хаджов Всички специалности

26.09. (вторник)

12.00 ч. / 44Б

Физика 1 част

Доц. д-р Ив. Гугов

ГР, ПГ, БП, ЕЛ, ОС, ЦХ, СЛ, ПИ, МТ, МЗ, ЕМ

29.09. (петък)

12.00 – 14.00 / 22Б

Физика 1 част

Доц. д-р Р. Харизанова

ХИ, ЕК, БТ, БМ, АИТ, ИМ

29.09. (петък)

12.00 – 14.00 / 22Б

Физика 1, 2, 3 част

Гл. ас. В. Иванова

ХБИ на френски език

21.09. (четвъртък), 10 часа, 163Б

Физикохимия II

Проф. М. Мачкова

БП, ПГ,ЦХ,ТД,ГР,ПИ

СЛ,ЕЛ,НХ,ОС,ХИ

 

30.09. (събота)

12.00-15.00 / 22Б

Колоидна химия

Проф. М. Мачкова

БТ, БМ

 

30.09. (събота)

12.00-15.00 / 22Б

Физикохимия I

Доц. Г. Радева

БП, ПГ,ЦХ,ТД,ГР,ПИ

СЛ,ЕЛ,НХ,ОС,ХИ

 

25.09. (понеделник)

11.00 – 14.00 / катедра

Физикохимия

Доц. А. Попова

ЕК, БТ,БМ,МЗ, МТ, ЕМ, МД

26.09. (вторник)

8.00 – 11.00 / 22Б

Физикохимия

Гл. ас. К.

Гиргинов

АИТ, ИМ

29.09. (петък)

13.00 – 15.00 / 3Б

АХ с ИМ

доц. Л. Костадинова /изпитва: гл. ас. С. Георгиева/

ЕК, БТ

25.09. (понеделник)

9.00 – 12.00 / 439А

АХ с ИМ

доц. Л. Костадинова

/изпитва: гл. ас. Л. Владимирова /

МТ, МЗ

25.09. (понеделник)

9.00 – 12.00 / 439А

АХ

доц. А. Сурлева

/изпитва: гл. ас. Л. Владимирова /

всички специалности

25.09. (понеделник)

9.00 – 12.00 / 439А

ИМАХ,

АХ с ИМ

доц. А. Сурлева

/изпитва: гл. ас. С. Георгиева/

всички специалности

25.09. (понеделник)

9.00 – 12.00 / 439А

АХ с ИМ

гл. ас. Л. Владимирова

всички специалности

25.09. (понеделник)

9.00 – 12.00 / 439А

ИМАХ,

АХ с ИМ

гл. ас. С. Георгиева

всички специалности

25.09. (понеделник)

9.00 – 12.00 / 439А

АХ

Доц. Чавдарова

Немскоезично обучение

29.09.(петък)

10.00 – 13.00 ч. / 3Б

Органична химия I ч.

доц. П. Тодоров

Всички специалности

28.09. (четвъртък)

8.00 – 10.00 / 19Б

Органична химия I ч.

проф. Е. Найденова

Всички специалности

26.09. (сряда)

9.00 – 12.00 / 19Б

Производствена безопасност

доц. д-р М. Христова

Всички специалности

26.09. (вторник)

11.00 – 13.00 / 439А

ОХМТ (задочно обучение)

ас. Д. Заимова

Всички специалности

26.09. (вторник)

12.00 – 14.00 / 424А

Организационно развитие и обучение на персонала

Проф. д-р инж. Сеня Терзиева

ИМ

29.09 (петък)

10.00-12.00 ч./100В

Инженерна психология и ергономия

Доц. д-р Димитрина Караманска

всички

29.09 (петък)

10.00 – 12.00 ч./100В

Руски език

Гл. ас. д-р Силвия Трайкова

всички

29.09 (петък)

10.00 – 12.00 ч./98В

Английски език

Ст. преп. д-р Веселина Коларски

всички

18.09 (понеделник)

15.00-17.00 ч./419А

Английски език

Ст. преп. Мария Тодорова

всички

29.09 (петък)

10.00 - 12.00 ч./411А

Английски език

Преп. Галина Котева

всички

26.09 (вторник)

13.00-15.00 ч./411А

Икономика и мениджмънт

доц. д-р Г. Кондев

всички специалности

26.09 (вторник)

14.00-16.00 ч./ 100Б

Информатика I поток доц. д-р Д. Пилев

БП, ПГ, ЦХ, ТД, ГР, ББ, ОС, ПИ, СЛ, ЕЛ

26.09., 13 ч., лаб.166,сгр.В

 

 

Информатика II поток гл. ас. д-р В. Николов

 

ХИ, ЕК, БМ, АИТ, ИМ

 

26.09., 11 ч., лаб.321,сгр.А

 

 

Информатика III поток гл. ас. д-р С. Панов

 

БТ, МЗ, МТ, ЕМ, МЖ, МД

 

27.09., 11 ч., лаб.129,сгр.А

 

 

Информатика I задочно

доц. д-р А. Атанасов

гл. ас. д-р И. Господинов

всички специалности

26.09., 13 ч., лаб.166,сгр.В