Изпитни дати (редовни студенти, летен семестър 2017 - 2018 уч. година)

 

 


Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Ден, час, зала

Редовна

(28.05 – 23.06)

2018г.

Поправителна

(25.06 – 30.06)

2018г.

Ликвидационна

(01.09 – 08.09)

2018г.

I

Неорганична химия 2 ч.

проф. М. Георгиев

БТ, МТ, МЗ, ЕМ

06.06.18, 12-14ч., 19Б

26.06.18, 11-13ч.,

19Б

03.07.18, 11-13ч.

19Б

05.09.18, 11-13ч., 19Б

I

Неорганична химия 1 ч.

доц. В. Първанова

ОС, БП, ПГ, ЕЛ, ГР

06.06.18, 12-14ч., 19Б

26.06.18, 11-13ч.,

19Б

03.07.18, 11-13ч.

19Б

05.09.18, 11-13ч., 19Б

I, II

Обща химия

Неорганична химия 1ч.

Неорганична химия 2ч.

доц. В. Йорданов

Всички специалности

-------------------------

04.07.18, 11-13ч.

19Б

07.09.18, 11-13ч., 19Б

I

Неорганична химия 1ч.

доц. Д. Николова

ЦХ, ПИ, СЛ, ЕК, ХИ

07.06.18, 14-16ч., 22Б

28.06.18, 14-16ч., 19Б

07.09.18, 14-16ч., 19Б

I

Математика 2

проф. А. Дишлиев

доц. Й. Ангелова

Всички специалности в редовно обучение

23.06.18, 09-12ч., 19 и 22Б

29.06.18, 9-12ч.,

19Б и 22Б

08.09.18г. 9-12ч., 19 и 22Б

I

Техническа механика

Доц. В. Илиев

I-Поток, ГР, ПГ, БП, ЕЛ - 4 гр.; ОС - 6, 7, 8 гр.; ЦХ, СЛ, ПИ – 5 гр.; МТ, МЗ, ЕМ – 9 гр.; IІ Поток,

ХИ, ЕК – 10 гр.; ХИ – 19гр.

14.06.18, 08-11ч., 19Б

27.06.18, 09-12ч.,

19Б

04.09.18, 09-12ч., 19Б

I

Техническа механика

Доц. Ю. Яворова

БМ,АИТ,БТ,ИМ

13.06.18, 08-12ч., 22Б

27.06.18, 09-12ч., 22Б

07.09.18, 09-13ч., 22Б

I

Физика I ч.

доц. И. Гугов

ГР, ПГ, БП, ЕЛ, ОС, ЦХ, СЛ, ПИ, МТ, МЗ, ЕМ

29.05.18, 09-12ч., 19Б

25.06.18, 09-12ч., 22Б

08.09.18, 13-16ч., 22Б

I

Физика I ч

доц. Р. Харизанова

ХИ, ЕК, БТ, БМ, АИТ, ИМ

31.05.18, 09-12ч., 19Б

25.06.18, 09-12ч., 19Б

08.09.18, 13-16ч., 19Б

I, I

AХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Латинка Владимирова

ЦХ, ПГ, ТД, ГР, ББ, ПИ, БП; ОС; СЛ, ЕЛ ; ХИ; АИТ, ИМ, БМ, MT, MЗ, ЕМ

07.06.18, 09-12ч., 19Б

26.06.18, 09-12ч., 22Б

07.09.18, 13-16ч., 22Б

II

ИМАХ, АХ

доц. А. Сурлева

Всички специалности

07.06.18, 09-12ч., 19Б

26.06.18, 09-12ч., 22Б

07.09.18, 13-16ч., 22Б

I

Информатика II ч.

доц. д-р Д. Пилев

ГР, ПГ, БП, ЕЛ, СЛ, ПИ, ОС

-------------------------

28.06.18, 09-12ч.,

424А

05.09.18, 09-12ч., 424А

I

Информатика II ч.

гл. ас. д-р В. Николов

ЕК, БМ, АИТ, ИМ

-------------------------

25.06.18, 09-12ч.,

424А

05.09.18, 09-12ч., 431А

I

Информатика II ч.

гл. ас. д-р С. Панов

МТ, МЗ, ЕМ БТ

29.05.18, 11-14ч., 424А

27.06.18, 09-12ч.,

424А

05.09.18, 09-12ч., 439А

I

Химия II ч. (AХ)

Доц. д-р Р. Чавдарова

ХИ - немски и френски език

08.06, 13-16 ч.

339Б

25.06, 10-13 ч.

-------------------------

II

ИМАХ

гл. ас. д-р инж. Стела Георгиева

ЦХ, ПГ, ТД, ГР, ББ, ПИ, БП; ОС; СЛ, ЕЛ ; ХИ, ЕК, БТ

07.06.18, 09-12ч., 19Б

26.06.18, 09-12ч., 22Б

07.09.18, 13-16ч., 22Б

II

Физикохимия I ч.

доц. Г. Радева

БП, ПГ,ЦХ,ТД,ГР,ПИ

СЛ,ЕЛ,НХ,ОС,ХИ

01.06.18, 09-12ч.,

424А

26.06.18, 09-12ч,

424А

05.09.18, 09-12ч., 22Б

II

Физикохимия

доц. А. Попова

ЕК, БТ, БМ, МТ, МЗ, ЕМ,МЖ

-------------------------

27.06.18, 09-12ч.,

22Б

03.09.18, 09-12ч., 19Б

II

Колоидна химия

 

доц. А. Попова

БТ, БМ

30.05.18, 09-12ч., 22Б

27.06.18, 09-12ч.,

22Б

03.09.18, 09-12ч., 19Б

II

Физикохимия

гл. ас. К. Гиргинов

АИТ, ИМ

-------------------------

25.06.18, 09-12ч.,

339Б

01.09.18, 09-12ч., 339Б

II

Органична химия I ч.

проф. Е. Найденова

ПГ, ПИ,ОС, ЦХ, ББ, ПБ, ГР

22.06.18, 10-13ч.,

22Б

30.06.18, 10-13ч.,

22Б

07.09.18, 10-13ч., 431

II

Органична химия I ч.

доц. П. Тодоров

всички специалности

12.06.18, 8-11ч.,

19Б

26.06.18, 8-11ч.,

19Б

03.09.18, 8-11ч., 22Б

II

Електротехника и електроника

Доц. д-р А. Андонов

всички специалности

-------------------------

26.06.18, 10-13ч.,

лаб.27Б, 28Б

05.09.18г. 10-13ч., лаб.27Б, 28Б

II

Електротехника и електроника

гл.ас. В. Тодоров

АИТ, БТ, БМ, ЕК, МТ, МЗ

05.06.18, 9-12ч.,

19Б

28.06.18, 09-12ч.,

19Б

07.09.18, 09-12ч., 439А

II

Икономика и мениджмънт

доц. д-р Г. Кондев

всички специалности

28.05.18, 13-15ч.,

19Б

02.07.18, 09-12ч.,

19Б

03.09.18, 13-16ч., 19Б

II

Производствена безопасност

доц. д-р М. Христова

всички специалности

---------------------------

25.06.18, 11-14ч.,

431А

03.09.18, 11-14ч., 424А

II

Машинознание с проект

доц. Д. Караиванов

МТ, МЗ

06.06.18, 10-13ч., 7Б

26.06.18, 10-13ч., 7Б

03.09.18, 11-14ч., 7Б

III

Физикохимия II ч.

проф. М. Мачкова

БП, ПГ,ЦХ,ТД,ГР,ПИ

СЛ,ЕЛ,НХ,ОС,ХИ

-------------------------

25.06.18, 12-15ч.,

22Б

07.09.18, 09-12ч., 424А

III

Топлотехника

доц. д-р Н. Пенкова

всички специалности

15.06.18, 11-13ч., 19Б

25.08.17, 09-11ч., 439А

03.09.18, 11-13ч., 22Б

III

Цифрова техника

доц. д-р А. Мирев

АИТ

18.06.18, 11-14ч., 28Б

29.06.18, 11-14ч., 28Б

05.09.18, 11-14, 28 Б

I

Класическа физика I

гл.ас. д-р. инж. Вл. Иванова

ХБИ с френски

05.06.2018 11-13 ч

3Б

26.06.18, 11-13 ч

3Б

05.09.18, 11 - 13ч.

3Б

II

Квантова физика

Гл.ас. д-р нж. Вл. Иванова

ХБИ с френски

05.06.2018, 11-13 ч

3Б

26.06.18, 11-13 ч

3Б

05.09.18, 11 - 13ч.

3Б

1

Механика 1

проф. Кл. Хаджов

Ив. Иванова

ХБИ с френски

07.06. от 9,00 ч., 46Б

28.06. от 9.00 ч., 46Б

05.09. от 9.00 ч., 46Б

1

Числени методи

Д. Дончев

ХБИ с френски

31.05. 9-11 ч., 7Б

28.06. от 9.00 ч., 7Б

05.09. от 9.00 ч., 7Б

2

Биомеханика

проф. Кл. Хаджов

Ив. Иванова

ХБИ с френски

31.05. от 9,00 ч., 46Б

28.06. от 9.00 ч., 46Б

05.09. от 9.00 ч., 46Б

4

Биомеханика

проф. Кл. Хаджов

Ив. Иванова

БТ

31.05. 9-11 ч., 114Б

28.06. от 9.00 ч., 114Б

05.09. от 9.00 ч., 114Б

I

Елементи на конструк-циите и апаратите

доц. В. Славов

ХП /нем./

-

-

03.09. от 11 ч., 7Б

І

ОК и CAD

доц. Г. Пъндев

всички

-

-

08.09., от 11 ч., 114Б

 

Тех.мех. ІІ ч

доц. Яворова

Немска

30.05. 10-13 ч., 46Б

27.06., 13-17 ч., 19Б

07.09., 09-13 ч., 22Б

II,III

Електроника

ас. Хр. Анчев

АИТ

-

26.06. от 10.00 ч.

27Б, 28 Б

 

05.09. от 10.00 ч.

27Б, 28 Б

 

 

1.Електротехника и електроника

2. Електроника

доц. А. Мирев

1. немска

2. АИТ

18.06.18, 11-14ч., 28Б

29.06.18, 11-14ч., 28Б

05.09.18, 11-14, 28 Б

1

Кариерно развитие и предприемачество

проф. Сеня Терзиева

всички

-

29.06. от 10.00 ч.

413А.

01.09 от 10.00 ч.,

413А

1

Организационно развитие

проф. Сеня

Терзиева

всички

-

29.06. от 10.00 ч.

413А

01.09 от 10.00 ч.

413 А

3

Комуникации в социалните системи

гл. ас. С. Трайкова

всички

-

29.06. от 10.00 ч.,

98В

01.09. от 10.00 ч.,

98В

3

Руски език

гл. ас. С. Трайкова

сборна

19.06. от 10.00 ч.,

98В

26.06. от 10.00 ч.,

98В

07.09. от 10.00 ч.,

98В

3

Български език

гл. ас. С. Трайкова

сборна

19.06. от 11.00 ч.,

98В

26.06. от 11.00 ч.,

98В

07.09. от 11.00 ч.,

98В

3

Човешки ф-р в производ. системи

доц. Д. Караманска

БП

29.05. от 11.00 ч.,

98В

25.06. от 11.00 ч.,

98В

07.09. от 11.00 ч.,

98В

3

Англ. език

ст. пр. В. Коларски

БТ

29.05. от 13.00 ч.,

419А

26.06. от 13.00 ч.,

419А

07.09. от 13.00 ч.,

419А

1,2,5

Англ. език

ст.пр. М. Тодорова

Фр. спец.,

ХИ (маг)

13.06. от 14.00 ч., 411 А

25.06 от 14.00 ч., 411 А

05.09. от 14.00 ч., 411 А

3

Англ. език

пр. Галина

Котева

БМ, ХИ, СЛ, ЕЛ, ЕК

07.06. от 11.00 ч.

411А

28.06. от 11.00 ч.

411А

05.09. от 11.00 ч.

411А

1,2

Немски език

пр. Д. Деспов

Немска спец.

-

-

07.09. от 9.00 ч.

419А.