Допълнителни изпитни дати, септември 2016

 


 

Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Ден, час, зала

поправителна

(15.0929.09)

2016 г.

I, II

Неорганична химия 1ч.

проф. М. Георгиев

всички специалности

16.09., 12 – 14 ч., 22Б

I, II

Неорганична химия 2ч.

ОНХ

проф. М. Георгиев

всички специалности

16.09., 12 - 14 ч., 22Б

I, II

Неорганична химия 1 ч.,

Неорганична химия 2ч.,

ОНХ

доц. В. Първанова

всички специалности

16.09., 12 – 14 ч., 22Б

I, II

Неорганична химия 1 ч.,

Неорганична химия 2ч.,

ОНХ

доц. Д. Николова

всички специалности

16.09., 12 – 14 ч., 22Б

I, II

Неорганична химия 1 ч.,

Неорганична химия 2ч.,

ОНХ

доц. В. Йорданов

всички специалности

16.09., 12 – 14 ч., 22Б

I и II

Математика 1 и 2ч., Числени методи

проф. А. Дишлиев,

доц. С. Ненов,

доц. Й. Ангелова,

доц. С. Петкова

всички специалности- редовно и задочно обучение

19.09., 16 - 20 ч., 19Б и 22Б

I

Техническа механика

проф. А. Александров, проф. С. Панев,

доц. Ю. Яворова,

доц. Д. Дончев

ББ, ГР, БП, ПГ, ЦХ, ТД, ОС, СЛ, ПИ, ЕЛ, ХИ, ЕК, БТ, БМ, АИТ, ИМ, БТ

20.09., 10 – 14 ч.,

зала „Ас. Златаров”

I

Техническа механика

доц. В. Илиев

МТ, МЗ, ЕМ

20.09., 14 - 17 ч., 7Б

I

Техническа механика

проф. Кл. Хаджов

немска специалност

20.09., 10 – 14 ч.,

зала „Ас. Златаров”

I

Основи на конструирането и CAD

доц. Г. Пъндев

 

всички специалности

21.09., 14 - 17 ч., 114Б

I

Елементи на конструирането

доц. В. Славов

немска специалност

20.09., 14 - 17 ч., 114Б

I

Информатика 1 и 2 ч.

всички преподаватели

всички специалности

20.09., 11 - 14 ч., 166В

I и II

Физика 1 и 2 ч.

проф. П. Петков, доц. И. Гугов

немска специалност; ББ, ГР, БП, ПГ, ЦХ, ТД, ОС, СЛ, ПИ, ЕЛ, МЗ, МТ

28.09., 13 – 16 ч., 19Б

 

I и II

Физика 1 и 2 ч., Физика на тв. тяло

доц. С. Недев, доц. Р. Харизанова

ЕК, БТ, БМ, ХИ, АИТ, ИМ – редовно обучение;

всички специалности – задочно обучение; МЗ, МЖ, МТ, МД и ЕМ – редовно обучение

28.09., 13 16 ч., 19Б

 

II

Машинознание с проект

доц. Д. Караиванов

 

МТ, МЗ, ЕМ

21.09., 11 – 14 ч., 42Б

II

АХ с ИМ

доц. Л. Костадинова

всички специалности

20.09., 10 - 13 ч., 431А

II

АХ

доц. А. Сурлева

всички специалности

21.09., 12 - 15 ч., 19Б

II и III

ИМАХ

доц. А. Сурлева

всички специалности

21.09., 12 - 15 ч., 19Б

II

АХ с ИМ

гл. ас. Л. Владимирова

АИТ, ИМ – задочно обучение

19.09., 16 - 19 ч., 431 А

II

Физикохимия 1 ч.

доц. Г. Радева

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ, ХИ...

17.09., 12 – 15 ч., 22Б

II

Физикохимия

доц. Г. Радева

АИТ, ИМ

17.09., 12 – 15 ч., 22Б

II

Физикохимия

доц. А. Попова

БТ, БМ, ЕК, МТ, МЗ, ЕМ, МЖ, МД

17.09., 8 – 10 ч., 22Б

II и III

Колоидна химия

проф. М. Мачкова

БТ, БМ

20.09., 8 - 11 ч., 19Б

II

Органична химия

проф. Е. Найденова

ПГ, ТД, ББ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, БП

20.09., 13 - 16 ч., 19Б

II

Органична химия

доц. П. Тодоров

БТ, БМ, ЕК, НХ, СЛ, ЕЛ, ХИ

16.09., 8 – 11 ч.,

зала „Ас. Златаров”

II

Електротехника и електроника

гл.ас. В. Тодоров

ЕК, БТ, БМ, МЗ, МД, МТ, ЕМ

29.09., 9 – 12 ч., 3Б

II

Електротехника 1 и 2ч.

гл.ас. В. Тодоров

АИТ

29.09., 9- 12 ч., 3Б

II

Електротехника и електроника

доц. А. Андонов

БП, ЦХ, ПГ, ГР, ТД, ББ, ОС, ПИ, СЛ, ЕЛ, ХИ, ИМ

27.09., 10 – 13 ч., 27, 28 и 31Б

II

Ел. измервания

доц. А. Андонов

АИТ

27.09., 10 – 13 ч., 27, 28 и 31Б

II

Електроника

доц. А. Мирев

АИТ

20.09., 11 – 14 ч., 28Б

III

Цифрова техника

доц. А. Мирев

АИТ

20.09., 11 – 14 ч., 28Б

III

Физикохимия 2 ч.

проф. М. Мачкова

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ, ХИ...

20.09., 8 – 11 ч., 19Б

IV

ЕМБО

доц. А. Андонов

БПЗБА

27.09., 10 – 13 ч., 27, 28 и 31Б

I, II, III, IV, V

Физика 1, 2 и 3 ч., Материалознание, Методи за изследване на нано- и микроструктури

гл. ас. В. Иванова

ХБИ - френски

28.09., 13 – 16 ч., 163Б