ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО

 

През 2015/2017 година Центърът по Европейско качество на Химикотехнологичния и металургичен университет ще проведе обучение по задочна магистърска програма по Управление на качеството. Програмата е създадена в рамките на европейски проект TEMPUS JEP 09300 съвместно със специалисти от Великобритания, Италия, Холандия, Португалия и Гърция.

Повече информация за обучението