Изпитни дати

(за задоно обучение, както и за редовно обучение, съгласно чл.45, ал.4 от правилника за учебна дейност)