Изпитни дати

(за задоно обучение, както и за редовно обучение, съгласно чл.45, ал.4 от правилника за учебна дейност)

 


Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Ден, дата

Ден, дата

Ден, дата

Ден, дата

Септември 2018

Октомври 2018

Ноември 2018

Декември 2018

І, ІІ

редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

проф. д-р инж. Митко Георгиев

Всички специалности

Петък,

21.09.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

Петък,

19.10.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

Петък,

23.11.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

Петък,

14.12.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

І, ІІ

редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

доц. д-р инж. Венета Първанова

Всички специалности

Петък,

21.09.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

Петък,

19.10.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

Петък,

23.11.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

Петък,

14.12.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

І, ІІ

редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

доц. д-р инж. Деянка Николова

Всички специалности

Петък,

21.09.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

Петък,

19.10.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

Петък,

23.11.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

Петък,

14.12.2018 г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 439А

І, ІІ

редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

доц. д-р инж. Валери Йорданов

Всички специалности

Вторник,

25.09.2018 г.

от 14.00 до 16.00 ч.

зала 439А

 

Понеделник,

22.10.2018 г.

от 11.00 до 13.00 ч.

зала 439А

Понеделник,

19.11.2018 г.

от 11.00 до 13.00 ч.

зала 439А

Понеделник,

10.12.2018 г.

от 11.00 до 13.00 ч.

зала 439А

І, ІІІ

редовно обучение френска специалност

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част

гл. ас. д-р инж. Мария Атанасова

френска специалност

 

-

Петък,

19.10.2018 г. от 12.00 до 14.00 часа, зала 439А

 

-

 

-

1

Техническа Механика

доц. Д. Дончев

Задочно обучение, зимен поток

Петък

28.09.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

25.10.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

22.11.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

13.12.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

2

Числени методи

с преподаване на Фр. език р

доц. Д. Дончев

ХБИ – френски език

Петък

28.09.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

25.10.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

22.11.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

13.12.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

2

Механика 2 (ВМНСС)

с преподаване на Фр. език

доц. Д. Дончев

ХБИ – френски език

Петък

28.09.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

25.10.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

22.11.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

13.12.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Всички

Техническа Механика

доц. В. Илиев

Всички, слушали лекции при доц. Илиев и проф. Александров, редовно обучение

Четвъртък

27.09.2018 г.

от 1400 до 1700 ч.

зала 303Б

Четвъртък

25.10.2018 г.

от 1400 до 1700 ч.

зала 303Б

Четвъртък

29.11.2018 г.

от 1400 до 1700 ч.

зала 303Б

Четвъртък

20.12.2018 г.

от 1400 до 1700 ч.

зала 303

1

Техническа Механика с преподаване на Фр. език

проф. Кл. Хаджов

ХБИ – френски език

Петък

28.09.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

25.10.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

22.11.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

13.12.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

2

Биомеханика

с преподаване на Фр. език

проф. Кл. Хаджов

ХБИ – френски език

Петък

28.09.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

25.10.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

22.11.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

13.12.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

4

Биомеханика

проф. Кл. Хаджов

БМ

 

Петък

28.09.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

25.10.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

22.11.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

Четвъртък

13.12.2018

от 900 до 1200 ч.

22Б

1

OK и CAD

гл. ас. Ил. Лесев

Всички

Събота

29.09.2018 г.

от 1100 до 1300 ч.

зала 46Б

Събота

27.10.2018 г.

от 1100 до 1300 ч.

зала 46Б

Събота

24.11.2018 г.

от 1100 до 1300 ч.

зала 46Б

Събота

22.12.2018 г.

от 1100 до 1300 ч.

зала 46Б

1 и 2

OK и CAD

доц. Г. Пъндев

Всички

Вторник

25.09

от 1700 ч, з.114Б

Понеделник 29.10. от 1600 ч, з.114Б

Понеделник 26.11. от1400 ч, з.114Б

 

1 и 2

Машинознание с проект, Техническа механика - проект

доц. Д. Караиванов

МЗ, МТ

ХИ,ОС,ИХ,БП,ПИ ББ,ПГ,ЕЛ, СХ, ГР, СЛ

 

Петък

28.09.2018 г.

от 1400 до 1600 ч.

зала 305Б

Петък

19.10.2018 г.

от 1400 до 1600 ч.

зала 305Б

Петък

23.11.2018 г.

от 1400 до 1600 ч.

зала 305Б

 

Петък

21.12.2018 г.

от 1400 до 1600 ч.

зала 305Б

 

1 и 2

Математика 1

Математика 2

Числени методи

Проф. А. Дишлиев;

Проф. С. Ненов;

Доц. Й. Ангелова

Всички специалности

Събота

29.09.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Събота

27.10.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Събота

24.11.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Събота

15.12.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

 

ІІ

Физика І и ІІ част

Доц. С. Недев

Доц. Р. Харизанова

Всички специалности

Събота

29.09.2018 г.

от 900 до 1200 ч.

зала 22Б

Събота

20.10.2018 г.

от 900 до 1200 ч.

зала 22Б

Събота

24.11.2018 г.

от 900 до 1200 ч.

зала 22Б

Събота

15.12..2018 г.

от 900 до 1200 ч.

зала 22Б

 

ІІ

АХ с ИМ; ИМАХ

гл. ас. д-р инж. С. Георгиева

ЕК, БТ, АУ, ИМ

 

Петък

28.09.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

 

Четвъртък

18.10.2018г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 431А

Четвъртък

15.11.2018

от 12.00 до 14.00 ч. зала 431 А

Четвъртък

13.12.2018

от 12.00 до 14.00 ч. зала 431 А

 

ІІ

АХ; АХ с ИМ

 

гл. ас. д-р инж. Л. Владимирова

 

всички специалности

Петък

28.09.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

 

Четвъртък

18.10.2018г.

от 12.00 до 14.00 ч. зала 431А

Четвъртък

15.11.2018

от 12.00 до 14.00 ч. зала 431 А

Четвъртък

13.12.2018

от 12.00 до 14.00 ч. зала 431 А

ІІ

АХ; ИМАХ; АХ с ИМ

 

доц. д-р инж. А. Сурлева

(изпитва студенти на доц. Костадинова, доц. Колушева, доц. Неделчева)

 

 

ХТ и ХИ

(студенти на доц. Костадинова, доц. Колушева, доц. Неделчева – всички специалности)

 

Петък

21.09.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Събота

6.10.2018

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Петък

23.11.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Петък

14.12.2018

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

ІІ

АХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Даря Илиева

АУ, ИМ

Петък

21.09.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Събота

6.10.2018

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Петък

23.11.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Петък

14.12.2018

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

II

Физикохимия I ч.

доц. Г. Радева

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ

Четвъртък

27.09.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Петък

05.10.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Събота

10.11.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

---

2 и 3

Органична химия

I и II-част

Проф.Е.Найденова

ПГ, ПИ,ОС, ЦХ, ББ, ПБ, ГР

Четвъртък

27.09.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 22Б

Четвъртък

25.10.2018г.

от 1000 до 1300 ч.

зала 19Б

Четвъртък

29.11.2018г.

от 1000 до 1300 ч.

зала 19Б

Четвъртък

13.12.2018г.

от 1000 до 1300 ч.

зала 19Б

II

Физикохимия

доц. А. Попова

БТ, БМ, ЕК, МТ, МЗ, ЕМ, МЖ

Вторник

25.09.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Вторник

23.10.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Вторник

20.11.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

---

II

Колоидна химия

доц. А. Попова

БТ, БМ

Вторник

25.09.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Вторник

23.10.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

Вторник

20.11.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 19Б

---

II

Физикохимия

Гл. ас. Кр. Гиргинов

АИТ, ИМ

Събота

29.09.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 3Б

Събота

20.10.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 3Б

Събота

17.11.2018г.

от 900 до 1200 ч.

зала 3Б

Събота

15.12

от 900 до 1200 ч.

зала 3Б

III

Физикохимия II ч.,

проф. М. Мачкова

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ, БТ

Сряда

26.09. 2018

от 1300 до 1600 ч зала 22Б

 

Събота

13.10.2018г.

от 1300 до 1600 ч зала 22Б

 

Четвъртък

15.11.2018г.

от 1300 до 1600 ч зала 19Б

 

Петък

14.12.2018г.

от 1300 до 1600 ч зала 22Б

 

II

Производствена безопасност,

 

 

гл. ас. Спаска Янева

 

всички специалности

Вторник

18.09.2018г.

от 900 до 1200 ч.

лаб. 420, сгр. А

 

Събота

06.10.2018г.

от 1000 до 1300 ч.

424А

Събота

10.11.2018г.

от 1000 до 1300 ч.

424А

Понеделник

17.12.2018

от 1000 до 1300 ч.

424А

2 и 3

Органична химия

I и II-част

Доц. П.Тодоров

всички специалности

---

Сряда

17.10.2018г.

от 800 до 1100 ч.

зала 19Б

Сряда

14.11.2018г.

от 800 до 1100 ч.

зала 19Б

Сряда

12.12.2018г.

от 800 до 1100 ч.

зала 19Б

2

Органична химия

 

Доц.Д.Цекова

всички специалности

26.09.2018г.

Зала 134Б, 9.00ч.

10.10.2018г.

Зала 134Б, 9.00ч.

14.11.2018г.

Зала 134Б, 9.00ч.

05.12.2018г.

Зала 134Б, 9.00ч.

2 и 3

Органична химия

 

Гл.ас.А.Георгиев

БТ, СЛ,ЕЛ,МЗ,ЕК,НХТ

задочно

25.09.2018г.

Зала 134Б, 10.00ч.

не

не

11.12.2018г.

Зала 134Б, 10.00ч.

1 и 2

Техническа механика ; Техническа механика -І и Техническа механика - ІІ с преподаване на немски език

Ю. Яворова

АУ,ИТ,ИМ,БТ,БМ

І и І курс немска специалност

25.09. / вторник / от 14,00ч зала за 15 студента

Зала 316Б

 

16.10. / вторник / от 14,00ч зала за 15 студента

Зала 316Б

13.11. / вторник / от 14,00ч зала за 15 студента

Зала 316Б

11.12. / вторник / от 14,00ч зала за 15 студента

Зала 316Б

II и III

Икономика и мениджмънт

Доц. Г. Кондев

Всички специалности

Вторник

25.09.2018г.

от 1400 до 1600 ч

Зала 100Б

Вторник

23.10.2018г.

от 1400 до 1600 ч

Зала 100Б

Вторник

27.11.2018г.

от 1400 до 1600 ч

Зала 100Б

Вторник

18.12.2018г.

от 1400 до 1600 ч

Зала 100Б

Всички

1.Електротехника и електроника

2.Електрически измервания

3. Ел.безопасност

доц. Антон Андонов

1.Всички

 

2. АИТ

 

3.БП

Вторник

25.09.2018 г.

от 1300 до 1500 ч.

зали 27Б,28Б

Вторник

30.10.2018 г.

от 1300 до 1500 ч.

зали 27Б,28Б

Вторник

27. 11.2018 г.

от 1300 до 1500 ч.

зали 27Б,28Б

Вторник

11.12.2018 г.

от 1300 до 1500 ч.

зали 27Б,28Б

Всички

1.Електротехника (I и II част).

2. Електротехника и електроника

 

гл. ас. Валери

Тодоров

 

 

1.АИТ

 

2.Всички

 

Четвъртък

27.09.2018 г.

от 1000 до 1300 ч.

зала 28Б.

Четвъртък

25.10.2018 г.

от 1000 до 1300 ч.

зала 28Б

Четвъртък

29.11.2018 г.

от 1000 до 1300 ч.

зала 28Б

Четвъртък

13.12.2018 г.

от 1000 до 1300 ч.

зала 28Б

Всички

Електроника

гл. ас.

Христо Анчев

 

АИТ

Вторник

25.09.2018 г.

от 1300 до 1500 ч.

зали 27Б,28Б

Вторник

30.10.2018 г.

от 1300 до 1500 ч.

зали 27Б,28Б

Вторник

27. 11.2018 г.

от 1300 до 1500 ч.

зали 27Б,28Б

Вторник

11.12.2018 г.

от 1300 до 1500 ч.

зали 27Б,28Б

I

Информатика I ч.

и II част

 

гл. ас. д-р

Ф. Томова

ПГ,СЛ,ОС,ЕЛ БП, НХ, ЦХ,

ПИ,ХИ, АИТ,БМ, ИМ

29.09.18 г.

10:00 часа

лаб. 129,

сгр. А

13.10.18 г.

10:00 часа

лаб. 129,

сгр. А

10.11.18 г

10:00 часа

лаб. 129,

сгр. А

15.12.18 г.

10:00 часа

лаб. 129,

сгр. А

I

Информатика I ч.

и II част

 

гл. ас. д-р

Ф. Томова

БТ,МТ,ЕМ, МД, МЖ

29.09.18 г.

10:00 часа

лаб. 129,

сгр. А

13.10.18 г.

10:00 часа

лаб. 129,

сгр. А

10.11.18 г.

10:00 часа

лаб. 129,

сгр. А

15.12.18 г.

10:00 часа

лаб. 129,

сгр. А

I

Информатика I ч.

и II част

 

доц. д-р

Д. Пилев

I поток

ЕЛ, ПИ, ТД, НХ, СЛ, БП, ОС, ГР,ББ,

 

27.09.18 г.

14 часа

159,сгр.В

4.10.18 г.

14 часа

159,сгр.В

15.11.18 г.

14 часа

159,сгр.В

6.12.18 г.

14 часа

159,сгр.В

I

Информатика I ч.

и II част

 

гл. ас. д-р

В. Николов

II поток

ХИ, ЕК, БМ, АИТ, ИМ

26.09.18

12:30

166 лаб,сгр.В

23.10.18

9:00

321 лаб,сгр.A

20.11.18

9:00

321 лаб,сгр.A

18.12.18

9:00

321 лаб,сгр.A

I

 

Информатика I ч.

и II част

 

гл. ас. д-р

С. Панов

III поток

МТ, МД, МЗ, БТ

26.09.18

12:30

166 лаб,сгр.В

23.10.18

9:00

321 лаб,сгр.A

20.11.18

9:00

321 лаб,сгр.A

18.12.18

9:00

321 лаб,сгр.A

I и II

 

Информатика I, II и III част

 

гл.ас. д-р

Д. Борисов

Френска специалност

25.09.18 г.

11 часа

166 лаб,сгр.В

30.10.18 г.

11 часа

166 лаб,сгр.В

27.11.18 г.

11 часа

166 лаб,сгр.В

18.12.18 г.

11 часа

166 лаб,сгр.В

Всички

1.Цифрова техника

2.Електротехника и електроника (немски език).

доц.

Андрей Мирев

1.АИТ, БМИ

 

2.ХИ

Вторник

25.09.2018 г.

от 1100 до 1300 ч.

зала 28Б

Петък

26.10.2018 г.

от 1100 до 1300 ч.

зала 28Б

Петък

30.11.2018 г.

от 1100 до 1300 ч.

зала 28Б

Петък

14.12.2018 г.

от 1100 до 1300 ч.

зала 28Б

1

Кариерно развитие и предприемачество

Организационно развитие

проф. Сеня Терзиева

всички

петък

28.09.2018 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 413А

петък

12.10.2018 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 413А

петък

09.11.2018 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 413А

петък

14.12.2018 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 413А

3

Комуникации в социалните системи

гл.ас.д-р Силвия Трайкова

всички

вторник

25.09.2018 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 98В

сряда

10.10.2018 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 98В

вторник

06.11.2018 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 98В

сряда

05.12.2018 г.

от 1000 до 1200 ч.

зала 98В

3

Руски език

гл.ас.д-р Силвия Трайкова

сборна

сряда

26.09.2018 г.

от 1000 до 1100 ч.

зала 98В

сряда

17.10.2018 г.

от 1000 до 1100 ч.

зала 98В

сряда

14.11.2018 г.

от 1000 до 1100 ч.

зала 98В

сряда

12.12.2018 г.

от 1000 до 1100 ч.

зала 98В

3

Български език

гл.ас.д-р Силвия Трайкова

сборна

сряда

26.09.2018 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 98В

сряда

17.10.2018 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 98В

сряда

14.11.2018 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 98В

сряда

12.12.2018 г.

от 1100 до 1200 ч.

зала 98В

3

Човешки ф-р в производ. системи

доц.

Димитрина Караманска

БП

понеделник

17.09.2018 г.

от 1200 до 1300 ч.

зала 100В

понеделник

22.10.2018 г.

от 1200 до 1300 ч.

зала 100В

понеделник

12.11.2018 г.

от 1200 до 1300 ч.

зала 100В

понеделник

03.12.2018 г.

от 1200 до 1300 ч.

зала 100В

3

Англ. език

ст.пр. д-р Веселина Коларски

БТ

сряда

26.09.2018 г.

от 1400 до 1500 ч.

зала 411А

сряда

17.10.2018 г.

от 1400 до 1500 ч.

зала 411А

сряда

14.11.2018 г.

от 1400 до 1500 ч.

зала 411А

сряда

12.12.2018 г.

от 1400 до 1500 ч.

зала 411А

1,2,5

Англ. език

ст.пр. д-р Мария Тодорова

Фр. спец.,

ХИ (маг)

вторник

18.09.2018 г.

от 1500 до 1700 ч.

зала 411А

вторник

02.10.2018 г.

от 1500 до 1700 ч.

зала 411А

вторник

06.11.2018 г.

от 1500 до 1700 ч.

зала 411А

вторник

18.12.2018 г.

от 1500 до 1700 ч.

зала 411А

 

3

Англ. език

пр. Галина

Котева

БМ, ХИ, СЛ, ЕЛ, ЕК

вторник

25.09.2018 г.

от 1200 до 1300 ч.

зала 411А

вторник

09.10.2018 г.

от 1200 до 1300 ч.

зала 411А

вторник

20.11.2018 г.

от 1200 до 1300 ч.

зала 411А

вторник

11.12.2018 г.

от 1200 до 1300 ч.

зала 411А

1,2

Немски език

пр. Димитър Деспов

Немска спец.

вторник

25.09.2018 г.

от 1400 до 1500 ч.

зала 411А

вторник

02.10.2018 г.

от 1400 до 1500 ч.

зала 411А

вторник

06.11.2018 г.

от 1400 до 1500 ч.

зала 411А

вторник

04.12.2018 г.

от 1400 до 1500 ч.

зала 411А