Изпитни дати

(за задоно обучение, както и за редовно обучение, съгласно чл.45, ал.4 от правилника за учебна дейност)


 


Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Дати за изпит

Февруари

Март

Април

Май

І, ІІ редовно и задочно

Неорганична химия

І част

Неорганична химия

ІІ част

Обща химия

 

проф. д-р инж. Митко Георгиев

 

Всички специалности

 

Вторник

27.02.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. з. 19 Б

 

Вторник

13.03.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. зала 19 Б

 

Вторник

03.04.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. зала 19 Б

 

Вторник

08.05.2018 г.

от 1400 до 1600ч. з. 19 Б

І, ІІ редовно и задочно

Неорганична химия

І част

Неорганична химия

ІІ част

Обща химия

 

доц. д-р инж. Венета Първанова

 

Всички специалности

 

Вторник

27.02.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. з. 19 Б

 

Вторник

13.03.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. зала 19 Б

 

Вторник

03.04.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. зала 19 Б

 

Вторник

08.05.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. з. 19 Б

І, ІІ редовно и задочно

 

Неорганична химия

І част

Неорганична химия

ІІ част

Обща химия

 

доц. д-р инж. Деянка Николова

 

Всички специалности

 

Понеделник

26.02.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. з. 22 Б

 

Понеделник

19.03.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. з. 22 Б

 

Понеделник

23.04.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. зала 22 Б

 

Понеделник

14.05.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. з. 22 Б

І, ІІ редовно и задочно

 

Неорганична химия

І част

Неорганична химия

ІІ част

Обща химия

доц. д-р инж. Валери Йорданов

Всички специалности

 

Понеделник

26.02.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. з. 22 Б

 

Понеделник

19.03.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. зала 22 Б

 

Понеделник

23.04.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. зала 22 Б

 

Понеделник

14.05.2018 г.

от 1400 до 1600 ч. з. 22 Б

Всички

1. Електротехника и електроника

2. Електрически измервания

3. Електробезопасност

 

 

доц. д-р А. Андонов

1.Всички

 

2. АИТ

 

3. БПЗБА

 

Сряда

21.02.2018

от 0900 ч.

лаб. 27 Б, 28 Б

 

 

Сряда

21.03.2018

от 0900 ч.

лаб. 27 Б, 28 Б

 

 

Сряда

18.04.2018

от 0900 ч.

лаб. 27 Б, 28 Б

 

 

Сряда

09.05.2018

от 0900 ч.

лаб. 27 Б, 28 Б

 

 

II,III

 

  1. Електроника

 

ас. д-р

Хр. Анчев

 

 

АИТ

 

Петък

23.02.2018

от 0800 ч.

лаб. 27 Б,

 

 

Петък

23.03.2018

от 0800 ч.

лаб. 27 Б

 

 

Петък

20.04.2018

от 0800 ч.

лаб. 27 Б

 

 

Петък

11.05.2018

от 0800 ч.

лаб. 27 Б

 

 

Всички

1. Електроника

2. Цифрова техника

3. Електротехника и електроника

( на немски език)

 

 

доц. д-р

А. Мирев

1. АИТ

2. АИТ, БМ

3. ХБИ ( на немски език) и др.

 

Четвъртък

22.02.2018

от 1100 ч.

лаб. 28 Б

 

 

Четвъртък

29.03.2018

от 1100 ч.

лаб. 28 Б

 

 

Четвъртък

26.04.2018

от 1100 ч.

лаб. 28 Б

 

 

Четвъртък

17.05.2018

от 1100 ч.

лаб. 28 Б

 

II

Електротехника Iч.

гл. ас. д-р В. Тодоров

АИТ (редовно)

 

 

Понеделник

26.02.18

от 1200 до 1400 ч. зала 22 Б

 

 

Понеделник

26.03.18

от 1200 до 1400 ч. зала 22 Б

 

 

Понеделник

23.04.18

от 1200 до 1400 ч. зала 22 Б

 

 

Понеделник

14.05.18

от 1200 до 1400 ч. зала 22 Б

II

Електротехника IIч.

гл. ас. д-р В. Тодоров

АИТ (редовно)

II

Електротехника

гл. ас. д-р В. Тодоров

АИТ (задочно)

II

Електротехника

и електроника

гл. ас. д-р В. Тодоров

БТ, БМ, ЕК, МТ, МЗ (редовно)

II

Техническа механика - проект

Доц. д-р Д. Караиванов

ББ, БП, ГР, ЕК, ЕЛ, НХ, ОС, ПГ, ПИ, СЛ, ХИ, ЦХ

Понеделник

26.02.18

от 1400 ч.

7 Б

Понеделник

12.03.18

от 1400 ч.

7 Б

Понеделник

16.04.18

от 1400 ч.

7 Б

Понеделник

21.05.18

от 1400 ч.

7 Б

III

Машинознание с проект

Доц. д-р Д. Караиванов

ЕМ, МД, МЗ, МТ

Понеделник

26.02.18

от 1400 ч.

7 Б

Понеделник

12.03.18

от 1400 ч.

7 Б

Понеделник

16.04.18

от 1400 ч.

7 Б

Понеделник

21.05.18

от 1400 ч.

7 Б

ІІ

Техническа механика

Доц. Д. Дончев

Іпоток

ЦХ, ЕЛ, ГР, СЛ, БП, ОС, НХ

Четвъртък

22.02.18

от 1000 до 13 ч.

зала 424 А

Четвъртък

22.03.2018

от 1000 до 13 ч.

зала 424 А

Четвъртък

19.04.2018

от 1000 до 13 ч.

зала 424 А

Четвъртък

17.05.2018

от 1000 до 13 ч.

зала 424 А

ІІ

Основи на конструирането и CAD

доц. д-р Пъндев

І поток

Петък

23.02.18 от 1400 ч.

зала 114 Б

Петък

23.03.2018 от 1400 ч.

зала 114 Б

Петък

20.04.2018 от 1100 ч.

зала 114 Б

Петък

11.05.2018

от 1100 ч.

зала 114 Б

І Основи на конструирането и CAD гл. ас. Ил. Лесев      

Събота

28.04.2018 от 1100 ч.

зала 46 Б

Събота

26.05.2018

от 1100 ч.

зала 46 Б

ІІ

Техническа механика

Доц. д-р В. Илиев

МТ, МДМЗ

23.02.18 от 9.00 ч. каб.45сгр.Б

23.03.18 от 9.00 ч. каб.45сгр.Б

20.04.18 от 9.00 ч. каб.45сгр.Б

04.05.18 от 9.00 ч. каб.45сгр.Б

I

Всички математически дисциплини

проф. А. Дишлиев

Всички специалности

24.02.2018г. /събота/

9-12ч. – 22Б

24.03.2018г.

/събота/

9-12ч. – 22Б

21.04.2018г.

/събота/

13–16ч. – 19Б

19.05.2018г.

/събота/

9-12ч. – 22Б

I

Физика I и II ч.

Всички преподаватели

Всички специалности

 

24.02.2018г.

/събота/

10-13ч. – 19Б

24.03.2018г.

/събота/

10-13ч. – 19Б

21.04.2018г.

/събота/

10-13ч. – 19Б

19.05.2018г.

/събота/

10-13ч. – 19Б

I

Информатика I ч.

 

ас. д-р

Ф.Томова

СЛ,ОС,ЕЛБП,НХ,ЦХ,

ПИ,ХИАИТ,БМ

17.02.18г.

9 ч. ,лаб. 129

сгр.А

25-30 гр.

17.03.18г.

9 ч. ,лаб. 129

сгр.А

25-30 гр.

21.04.18г.

10 ч.

лаб. 129

сгр. А

за всички

специалности

19.05.18г.

10 ч.

лаб. 129

сгр. А

за всички

специалности

ИМ

17.02.18г.

13 ч. ,лаб. 129

сгр.А

31-34 гр.

17.03.18г.

13ч. ,лаб. 129

сгр.А

31-34 гр.

21.04.18г.

10 ч.

лаб. 129

сгр. А

за всички

специалности

19.05.18г.

10 ч.

лаб. 129

сгр. А

за всички

специалности

I

Информатика I ч.

 

гл. ас. д-р И. Господинов

БТ, МЗ,МТ,ЕМ, МД,МЖ

24.02.18г.

11 ч.,з.439

Сгр. А

24.03.18г.

11 ч.,з.439

Сгр. А

21.04.18г.

11 ч.,з.439

Сгр. А

19.05.18г.

11 ч.,з.439

Сгр. А

III

IV

МПТ редовно и

задочно

доц. д-р А. Атанасов

АИТ,БМ

17.02.18г.

13 ч.

зала151

сгр. В

17.03.18г.

13 ч.

зала151

сгр. В

 

21.04.18г.

13 ч.

зала151

сгр. В

19.05.18г.

13 ч.

зала151

сгр. В

II

АХ с ИМ; АХ

ИМАХ

 

 

 

АХ с ИМ

доц. д-р инж. А. Сурлева

(изпитва студенти и на доц.

Л. Костадинова)

гл. ас. д-р инж. Д. Илиева

 

 

 

всички специалности

 

17.02.2018г.

/събота/

9-13ч. – 19Б

 

16.03.2018г.

/петък/

8-11ч. – 431А

 

20.04.2018г. /петък/

8-11ч.-19Б

 

12.05.2018г.

/събота/

9-13ч. – 19Б

I, II

 

 

 

 

II

АХ с ИМ, ИМАХ

 

 

 

 

 

 

АХ с ИМ, АХ

гл. ас. д-р инж. С. Георгиева

(изпитва студенти и на доц. Л. Костадинова)

гл. ас. д-р инж. Л. Владимирова

(изпитва студенти и на доц.

Л. Костадинова

всички специалности

 

10.02.2018г.

/събота/

9-12ч.-19Б

 

13.03.2018г.

/вторник/

9-12ч.– 19Б

 

21.04.2018г. /събота/

9-12ч.-424А

 

15.05.2018г.

/вторник/

9-12ч.–19Б

III

Физикохимия II

проф. М. Мачкова

БП, ПГ,ЦХ,ТД,ГР,ПИ

СЛ,ЕЛ,НХ,ОС,ХИ

16.02.2018г.

/петък/

8-11ч. – 19Б

16.03.2018г.

/петък/

8-11ч. – 19Б

21.04.2018г.

/събота/

8-11ч. – 22Б

18.05.2018г.

/петък/

8-11ч. – 19Б

II и III

Колоидна химия

проф. М. Мачкова

БТ

16.02.2018г.

/петък/

8-11ч. – 19Б

16.03.2018г.

/петък/

8-11ч. – 19Б

21.04.2018г.

/събота/

8-11ч. – 22Б

18.05.2018г.

/петък/

8-11ч. – 19Б

II

Физикохимия I

доц. Г.Радева

БП, ПГ,ЦХ,ТД,ГР,ПИ

СЛ,ЕЛ,НХ,ОС,ХИ

 

10.02.2018г.

/събота/

11-14ч. – 22Б

23.03.2018г.

/петък/

14-17ч. – 19Б

21.04.2018г.

/събота/

11-14ч. – 22Б

11.05.2018г.

/петък/

14–17ч. - 19Б

II

Физикохимия

 

доц. А. Попова

ЕК, БТ,БМ,МЗ, МТ, ЕМ, МД

 

20.02.2018г.

/вторник/

9-12ч. – 19Б

20.03.2018г.

/вторник/

9-12ч. – 19Б

17.04.2018г.

/вторник/

9-12ч. – 19Б

8.05.2018г.

/вторник/

9-12ч. – 19Б

II

Физикохимия

гл. ас. К. Гиргинов

АИТ, ИМ

23.02.2018г.

/петък/

11-14ч. – 3Б

30.03.2018г.

/петък/

11-14ч. – 3Б

28.04.2018г.

/събота/

11-14ч. – 3Б

19.05.2018г.

/събота/

11-14ч. – 3Б

III

Органична химия

гл. ас. А. Георгиев

СЛ, ЕЛ, НХ, ХИ, ЕК, МЗ, МЖ - задочно

27.02.2018г.

от 12ч.

зала 134/Б

27.03.2018г.

от 12ч.

зала 134/Б

24.04.2018г.

от 12ч.

зала 134/Б

22.05.2018г.

от 12ч.

зала 134/Б

II и III

Органична химия I и IIч.

проф. Е. Найденова

ПГ, ПИ,ОС, ЦХ, ББ, ПБ, ГР

23.02.2018г.

/петък/

8-11ч. – 19Б

30.03.2018г.

/петък/

8-11ч. – 19Б

27.04.2018г.

/петък/

8-11ч. – 19Б

11.05.2018г.

/петък/

8-11ч. – 19Б

II и III

Органична химия I и IIч.

доц. П. Тодоров

всички специалности

15.02.2018г.

/четвъртък/

8-11ч. – 424А

15.03.2018г.

/четвъртък/

8-11ч. – 424А

26.04.2018г.

/четеърък/

8-11ч. – 424А

10.05.2018г.

/четвъртък/

8-11ч. – 424А

ІІ

 

Техническа механика

доц. д-р Яворова

ІІ поток-

АУ, ИМ, БТ

Сряда

14.02.2018

от 13ч - 19 Б

Сряда

07.03.2018 от 13ч - 19 Б

Сряда

04.04.2018  от 13ч - 19 Б

Четвъртък

17.05.2018  от 13ч -431A

I

Екология и техническа цивилизация

гл. ас. д-р инж. Ралица Теодосиева

всички специалности

27.02.2018 г., 10 ч., зала 238 А;

 

20.03.2018г.,  10 ч., зала 238 А;

 

24.04.2018 г., 10 ч., зала 238 А;

 

15.05.2018 г., 10 ч., зала 238 А