Изпитни дати

(за задоно обучение, както и за редовно обучение, съгласно чл.45, ал.4 от правилника за учебна дейност)

 

 

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Дати за изпит

Дати за изпит

Дати за изпит

Октомври

Ноември

Декември

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

Проф. д-р инж. Митко Георгиев

Всички специалности

І, ІІ редовно и задочно обучение

23.10. /понеделник/

 

15:00-17:00 ч./19 Б

13.11. /понеделник/

 

15:00-17:00 ч./19 Б

04.12. /понеделник/

 

15:00-17:00 ч./19 Б

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

Доц. д-р инж. Венета Първанова

Всички специалности І, ІІ редовно и задочно обучение

23.10. /понеделник/

 

15:00-17:00 ч./19 Б

13.11. /понеделник/

 

15:00-17:00 ч./19 Б

04.12. /понеделник/

 

15:00-17:00 ч./19 Б

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

Доц. д-р инж. Деянка Николова

Всички специалности І, ІІ редовно и задочно обучение

16.10 /понеделник/

 

8:00-10:00 ч./19 Б

20.11. /понеделник/

 

8:00-10:00 ч./19 Б

18.12. /понеделник/

 

8:00-10:00 ч./19 Б

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

Доц. д-р инж. Валери Йорданов

Всички специалности І, ІІ редовно и задочно обучение

16.10 /понеделник/

 

8:00-10:00 ч./19 Б

20.11. /понеделник/

 

8:00-10:00 ч./19 Б

18.12. /понеделник/

 

8:00-10:00 ч./19 Б

Техническа механика

Доц. д-р инж. Димитър Дончев

ГР, ПГ, БП, ЕЛ; ОС; ЦХ, СЛ, ПИ;

МТ, МЗ, ЕМ;

 

12.10. / четвъртък/

 

15:00-18:00 ч./19 Б

15.11. /сряда/

 

15:00-18:00 ч./19 Б

14.12. /четвъртък/

 

15:00-18:00 ч./19 Б

Техническа механика

Доц. д-р инж. Веселин Илиев

I ПОТОК, І курс

ГР, ПГ, БП, ЕЛ ;ОС; ЦХ, СЛ, ПИ; МТ, МЗ, ЕМ;

IІ ПОТОК, І курс

ХИ, ЕК – 10 гр.; ХИ – 19 гр.

10.10 /вторник/

14:00 -18:00 ч/339Б

07.11. /вторник/ 14:00 -18:00 ч/339Б

05.12. /вторник/

14:00 -18:00 ч/339Б


 

 

Техническа механика

Доц. д-р инж. Юлияна Яворова

БМ, АИТ, БТ, ИМ редовно и задочно

18.10 /сряда/

14:00-16:00 ч./19Б

08.11. /сряда/

14:00-16:00 ч./19Б

06.12. /сряда/

14:00-16:00 ч./19Б

Машинознание с проект и "Техническа механика - проект"

Доц. д-р инж. Димитър Караиванов

МТ, МЗ всички

17.10./вторник/

12:00-14:00 ч./7Б

 

 

14.11. /вторник/

12:00-14:00 ч./7Б

 

12.12. /вторник/

12:00-14:00 ч./7Б

 

 

Основи на конструирането и CAD

Доц. д-р инж. Георги Пъндев

всички

Няма

Няма

няма

Основи на конструирането и CAD

Гл. ас. д-р Илиян Лесев

всички

28.10. /събота/

11:00-13:00 ч./46Б

25.11. /събота /

11:00-13:00 ч./46Б

16.12. /събота /

11:00-13:00 ч./46Б

Електротехника и електроника

Електрически измервания

Електробезопасност

Доц. д-р инж. Антон Андонов

 

17.10.2017

13:00-15:00 ч./27Б, 28Б

 

21.11.2017

13:00 ч./27Б, 28Б

12.12.2017

13:00 ч./ 27Б, 28Б

 

Организационно развитие и обучение на персонала

Проф. д-р инж. Сеня Терзиева

ИМ

06.10

11:00-13:00/100В

03.11

11:00-13:00/100В

22.12

11.00-13.00/100В

Инженерна психология и ергономия

Доц. д-р Димитрина Караманска

всички

27.10

11:00-13:00/100В

24.11

11:00 -13:00/100В

15.12

11:00-13:00/100В

Руски език

Гл. ас. д-р Силвия Трайкова

всички

13.10

11:00-13:00/98В

17.11

11:00 -13:00/98В

15.12

11:00-13:00/98В

Английски език

Ст. преп. д-р Веселина Коларски

всички

23.10

14:00-16:00/419А

20.11

14:00-16:00/419А

11.12

14:00-16:00/419А

Английски език

Ст. преп. Мария Тодорова

всички

13.10

10:00-12:00/411А

17.11

10:00-12:00/411А

15.12

10:00-12:00/411А

Английски език

Преп. Галина Котева

всички

10.10

14:00-16:00/411А

14.11

14:00-16:00/411А

12.12

14:00-16:00/411А

Немски език

Преп. Димитър Деспов

всички

17.10

8:00-10:00/306Б

 

14.11

8:00-10:00/306Б

 

05.12

8:00-10:00/306Б

АХ с ИМ

доц. Л. Костадинова /изпитва: гл. ас. С. Георгиева и гл. ас. Л. Владимирова /

всички специалности

23. 10.2017г. Понеделник 9 -12

424А

20.11.2017г.

Понеделник 9 -12

424А

18.12.2017г.

Понеделник 9 -12

424А

АХ, ИМАХ

доц. А. Сурлева

/изпитва: гл. ас. С. Георгиева и гл. ас. Л. Владимирова /

всички специалности

23. 10.2017г. Понеделник 9 -12

424А

20.11.2017г.

Понеделник 9 -12

424А

18.12.2017г.

Понеделник 9 -12

424А

АХ с ИМ, ИМАХ

гл. ас. Л. Владимирова

всички специалности

23. 10.2017г. Понеделник 9 -12

424А

20.11.2017г.

Понеделник 9 -12

424А

18.12.2017г.

Понеделник 9 -12

424А

АХ с ИМ, ИМАХ

гл. ас. С. Георгиева

всички специалности

23. 10.2017г. Понеделник 9 -12

424А

20.11.2017г.

Понеделник 9 -12

424А

18.12.2017г.

Понеделник 9 -12

424А

Органична химия

I и II-част

Проф.Е.Найденова

ПГ, ПИ,ОС, ЦХ, ББ, ПБ, ГР

25.10 09-12ч. в 19Б

22.11 от 09-12ч.

19/Б

13.12 от 09-12ч. 19/Б

Органична химия

I и II-част

Доц.П.Тодоров

всички специалности

25.10 09-12ч. в 19Б

22.11 от 09-12ч.

19/Б

13.12 от 09-12ч. 19/Б

Производствена безопасност

Доц. М. Христова

 

ОГ, ЗБА, УКОВ, МФВАР, ТСОВМ

всички специалности

24.10.2017 – 11 - 14 ч.

439А

 

14.11.2017 – 11 - 14 ч.

439 А

 

19.12.2017 – 11 - 14 ч.

439А

 

ОХМТ

Доц. Лъчезар Радев

 

всички специалности

09.10.2017 – 12 часа, каб. 426 б

 

06.11.2017 – 12 часа, каб. 426 б

 

04.12.2017 – 12 часа, каб. 426 б

АП - общ курс

доц. Грънчарова

всички специалности

27.10.2017

9 – 12 ч.

з.106, сгр.В

24.11.2017

9 – 12 ч.

з.106, сгр.В

15.12.2017

9 – 12 ч.

з.106, сгр.В

Математика

Проф. д-р А. Дишлиев

 

всички специалности

28.10.2017г.

от 09-12ч в 22Б

25.11.2017г.

от 09-12ч в 22Б

16.12.2017г.

от 09-12ч в 22Б

Физика

Всички преподаватели

всички специалности

21.10. 2017

от 09-12 в 19/Б

18. 11. 2017

от 09-12 в 19/Б

16.12. 2017

от 09-12 в 19/Б

Физикохимия I ч.

доц. Г. Радева

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ

21.10.17 (съб.)

oт 11- 13 ч. в 22/Б

18.11.17 (съб.)

oт 11- 13 ч. в 22/Б

 

не

Колоидна химия

 

Физикохимия II ч.,

проф. М. Мачкова

БТ, БМ

 

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ, БТ

21.10. (съб.)

 

21.10. от 8-11 в 22/Б

 

16.11.(четв.)

 

16.11. от 9-12ч. в 22/Б

 

14.12. (четв.)

 

14.12. от 9-12 в 22/Б

Физикохимия

доц. А. Попова

БТ, БМ, ЕК, МТ, МЗ, ЕМ, МЖ

17.10. (вторник)

От 9-12 в 22/Б

14.11. (вт.)

От 9-12 в 22/Б

12.12. (вт.)

От 9-12 в 22/Б

Физикохимия

Гл. ас. Кр. Гиргинов

АИТ, ИМ

20.10. (петък)

13-16 в 3Б

24.11. (петък)

13-16 в 3Б

15.12. (петък)

13-16 в 3Б

Икономика и мениджмънт

Доц. д-р Г. Кондев

всички специалности

24.10.2017г.

10-12ч.

100Б

28.11.2017г.

10-12ч.

100Б

12.12.2017г.

10-12ч.

100Б

Информатика I и II ч.

Редовни студенти

Доц. д-р

Д. Пилев

ПИ, ТД ,НХ,ЕЛ, ПГ,ЦХ,БП,СЛ,ОС, ГР, ББ

10.10.17г.

12 ч.

каб. 159

сгр. В

14.11.17г.

12ч.

каб. 159

сгр. В

12.12.17 г.

12 ч.

каб. 159

сгр. В

Информатика I и II ч.

Редовни студенти

Гл. ас. д-р

В.Николов

ХИ,ЕК,БМ,АИТ,ИМ

10.10.17г.

12 ч.

каб. 167

сгр. В

14.11.17г.

12ч.

каб. 167

сгр. В

12.12.17 г.

12 ч.

каб. 167

сгр. В

Информатика I и II ч.

Редовни студенти

Гл. ас. д-р

С. Панов

ЕМ,МД,МЖ,МТ,МЗ,БТ

10.10.17г.

12 ч.

каб. 159

сгр. В

14.11.17г.

12 ч.

каб. 159

сгр. В

12.12.17 г.

12 ч.

каб. 159

сгр. В

Информатика I и II ч.

Задочни студенти

Доц. д-р А.Атанасов

ЦХ, ЕЛ, ГР, СЛ, БП, ПИ, ББ, НХ, ОС, ХИ, ЕК, АИТ, ИМ

14.10.17г.

11 ч.

зала151

сгр. В

11.11.17г.

11ч.

зала151

сгр. В

02.12.17 г.

11 ч.

зала151

сгр. В

Информатика I и II ч.

Задочни студенти

 

Гл. ас. д-р И. Господинов

БТ, МЗ,МТ, ЕМ, МД

14.10.17г.

11 ч.

зала «424А.».

 

11.11.17г.

11ч.

зала

«424А».

 

02.12.17 г.

11 ч.

зала

«424А».

 

МПТ

редовно и

задочно

Доц. д-р А.Атанасов

АИТ

14.10.17г.

11 ч.

зала151

сгр. В

11.11.17г.

11ч.

зала151

сгр. В

02.12.17 г.

11 ч.

зала151

сгр. В