Полезни формуляри

 

Формуляри на ХТМУ

Заявка за поемане на финансово задължение  

Заявка и цени за ползване на ресурси

 

Заявка и цени за осигуряване на транспортно средство

 

Заявка "Хигиенни материали" (xls) (doc)  
Заявка "Канцеларски материали" (xls) (doc)  
Заявка "Компютърна техника и консумативи" (xls) (doc)  
Заявка "Мастилници за принтери" (xls) (doc)  
Заявка "Тонер за лазерни принтери" (xls) (doc)  
Заявка "Пълнене на тонер касети за лазерни принтери" (xls) (doc)  
Заявка "Химикали и стъклария" (xls) (doc)

Договори за доставка:

ET_VALERUS_Himikali_ob._poz._1_2014.pdf

ET_VALERUS_Himikali_ob._poz._2_2014.pdf

Mantiko_Ob.Poz.2_Himikali_2014.pdf

Архивна дейност Комплект документи: ARHIVNA_DEINOST.rar
Граждански договор - комплект документи
Бланки за натоварване по учебен план
Договори за организиране на практическо обучение

 

Формуляри на НИС при ХТМУ

Предложение за поемане на финансово задължение  
Заявка за поемане на финансово задължение  

Глаждански договори

 

Протоколи за хонорари

Декларация към по чл. 4 ал.1 т.2 от ЗЗЛД

 
Декларация за осигурителен доход  

 

Формуляри на ЦНИЛ при ХТМУ

Каталог

Правилник

1. Формуляри за попълване от външни потребители:

 

2. Формуляри за попълване от вътрешни потребители:

 

 

Необходими документи за научен отдел при ХТМУ (спред закона за Научните степени и академични длъжности)