СПЕЦИАЛНОСТИ - МАГИСТЪР

 

 • Автоматика и информационни технологии
 • CAD/CAE в химичните технологии
 • Безопасност на производствата
 • Биоенергийни технологии и биопродукти
 • Биомедицинско инженерство
 • Биотехнологии
 • Водородни технологии
 • Еластични омрежени полимери
 • Електрохимия и защита от корозия
 • Екология и опазване на околната среда
 • Енергийна и екологична ефективност
 • Индустриален мениджмънт
 • „Инженерно материалознание“ (с преподаване на английски език)
 • Информационни технологии
 • Кожи и изделия от кожи
 • Консервация и реставрация на хартия и книги
 • Материали и технологии за опто- и микроелектрониката
 • Материали на метална основа
 • Мениджмънт на отпадъци (платено)
 • Металознание и термично обработване на металите
 • Металолеене
 • Металургия на цветните метали и сплави
 • Металургия на черните метали
 • Метрология
 • Нанотехнологии и наноматериали
 • Неорганични вещества
 • Обработване на металите чрез пластична деформация
 • Опазване на околната среда и устойчиво развитие
 • Полиграфия
 • Полимерни материали
 • Полимерно инженерство
 • Преработване на отпадъци (платено)
 • Природни и синтетични горива
 • Рециклиране на метални материали
 • Рециклиране на полимери
 • Силикатни материали
 • Системи за възобновяема енергия (на български/английски език)
 • Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията
 • Стопанско управление
 • Стъкло, керамика и свързващи вещества
 • Текстилна химия
 • Управление на качеството
 • Фин органичен синтез
 • Химични технологии в ядрената енергетика
 • Химично инженерство
 • Химично инженерство (на немски език)
 • Химично инженерство и устойчиво развитие (на английски език)
 • Целулоза, хартия и опаковки

 

 


За допълнителни въпроси – Учебен отдел на ХТМУ:

Телефони: (02) 868-13-16, (02) 81-63-109, (02) 81-63-135

E-mail: umo@uctm.edu

 Изтегляне на Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/