СПЕЦИАЛНОСТИ - МАГИСТЪР

 

 • Автоматика и информационни технологии
 • Безопасност на производствата
 • Биомедицинско инженерство
 • Биотехнологии
 • Водородни технологии
 • Екология и опазване на околната среда
 • Еластични омрежени полимери
 • Електрохимия и защита от корозия
 • Енергийна и екологична ефективност в металургията
 • Индустриален мениджмънт
 • Инженерно материалознание (на анг. език)
 • Информационни технологии
 • Консервация и реставрация на хартия и книги
 • CAD/CAE в химичните технологии
 • Материали и технологии за опто- и микроелектрониката
 • Металознание и термично обработване на металите
 • Металолеене
 • Металургия на цветните метали и сплави
 • Металургия на черните метали
 • Нанотехнологии и наноматериали
 • Неорганични вещества
 • Обработка на металите чрез пластична деформация
 • Полиграфия
 • Полимерно инженерство
 • Природни и синтетични горива
 • Силикатни материали
 • Системи за възобновяема енергия (на бълг. и анг. език)
 • Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията
 • Стопанско управление
 • Стъкло, керамика и свързващи вещества
 • Текстилна и кожи и изделия от тях
 • Управление на качеството
 • Фин органичен синтез
 • Химично и биохимично инженерство (на френски език): Учебен план
 • Химично инженерство (на бълг. и немски език)
 • Химични технологии в ядрената енергетика
 • Целулоза, хартия и опаковки

 

За допълнителни въпроси – Учебен отдел на ХТМУ:

Телефони: (02) 868-13-16, (02) 81-63-109, (02) 81-63-135

E-mail: umo@uctm.edu

 Изтегляне на Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/