Технически данни

Съдържание

Security
sftp сървър
ssh достъп
Mail server:   https://my.uctm.edu/mail

Security

  • Системата е базирана на https протокол.

  • Политика при откриване на вирус: директно премахване/изтриване (но не и карантиниране) на заразения файл.

  • Политика при откриване на файл/файлове нарушаващи международното или българското законодателство и авторско право: директно премахване/изтриване на файл/файлове

  • Във връзка със сигурността на сървъра не се предоставят данни за: RAID, firewall configuration, anti-virus software, open ports, etc.

  • При доказани 3 опита за влизане (loggin) на потребител с грешна парола или грешно име се блокира IP адреса , от които са направени опитите.

sftp сървър

Не се поддържа ftp сървър.

Може да използувате произволен sftp client за установяване на връзка. Например Total Commander или WinSCP.

Login и password съвпадат с Вашите персонлни login и password.

ssh достъп

Не се подържа telnet достъп.

Осигурен е ssh достъп.

Mail Server

Вашият имейл: [login] [at] [my].[uctm].[edu]

Security:

Системата е базирана на https протокол.

Политика при получаване на писмо с вирус или друг нерегламентиран код: директно премахване/изтриване на писмото.

Политика при откриване на spam: имейла се маркира с *** SPAM *** в полето subject. Не се изтрива. Имате възможност да създадете spam folder и автоматично да премествате всички spam писма в него.

Имате възможност за download на всички Ваши имейли от сървър http://uctm.edu.

Във връзка със сигурността на сървъра не се предоставят данни за: RAID, firewall configuration, anti-virus software, open ports, smtp relay, etc.

При доказани 3 опита за влизане на потребител с грешна парола или грешно име се блокира IP адреса, от които са направени опитите.

Enabled POP3 SSL and SMTP TLS.