ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

ПРИЕМ


ДЕКАН

Проф. д-р инж. Коста Бошнаков

kb@uctm.edu

тел. 02 / 81- 63- 321

02/ 81 – 63 – 329

02/ 81- 63 - 118
 

ЗАМ.ДЕКАН

Доц. д-р инж. Николай Карев

nkarev@uctm.edu

тел. 02 / 81 – 63 – 339

02/ 81 – 63 – 118
 

СЕКРЕТАР

Инж. Димитрина Масларова

dpm@uctm.edu

ктел. 02/ 81 – 63 - 118