ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

ПРИЕМ


ДЕКАН

Проф. д-р инж. Коста Бошнаков
kb@uctm.edu
тел. 02 / 81- 63- 321
02/ 81 – 63 – 329
02/ 81- 63 - 118
 

ЗАМ.ДЕКАН
Доц. д-р инж. Николай Карев
nkarev@uctm.edu
тел. 02 / 81 – 63 – 339
02/ 81 – 63 – 118
 

СЕКРЕТАР
Инж. Димитрина Масларова
dpm@uctm.edu
ктел. 02/ 81 – 63 - 118