Cloud: security issue

my.uctm.edu използва protokol Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). За съжаление сертификата не е проверен (верифициран) от сертифицирана организация. Ето защо преди login страница ще получите съобщение за невалиден сертификат.

  GOOGLE chrome

 MS Explorer 

 

Необходимо е да изберете "Continue to this website".

За повече информация изберете  Certificate Error  next to address bar.